Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Barbora Pavlikovská
 : 1. ročník
 : Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
 : Mgr. art. Marián Králik, ArtD.Témou práce bolo vytvorenie trojrozmerného objektu s určitým tvaroslovím. Výsledný model vznikol pridávaním alebo uberaním hranatých častí z celku. Hra svetla a tieňa vytvára rôzne obrazce toho istého objektu.