Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Lukáš Litavec
 : 1. ročník
 : Mgr. art. Z. Turlíková, ArtD.
 : Mgr. art. Marián Králik, ArtD.

Navrhnutý produkt je riešením bezkontaktnej dezinfekcie rúk. Užívateľovi ponúka rýchlu a bezkontaktnú dezinfekciu rúk pomocou rozprašovača dezinfekčného prípravku a zároveň dezinfikovanie špeciálnym UV-C svetlom upraveným na kontakt s pokožkou. Lemujúce LED svetlo indikuje svietením prebiehajúci proces dezinfekcie. Produkt je prenosný a obsahuje vysoko trvácnu lítiovú dobíjateľnú batériu pomocou USB-C portu. Dizajn produktu je navrhnutý v symetrickom tvare T s tunelom pre vsunutie rúk rôznej veľkosti.