Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Lenka Gregová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

STOOLYK  je rozkladací stolík pre deti v predškolskom veku s taburetkou a vysúvacou zásuvkou. Farebná oceľová konštrukcia sa skladá z dvoch častí. Na prvej časti je upevnená plastová pracovná doska. K druhej časti konštrukcie je pripevnená plastová zásuvka. Je určená na uloženie papierov a kresliacich potrieb. Taburetka je samostatný objekt, ktorý sa jednoducho vysúva. Cieľom produktu je vytvoriť úložný priestor na písacie potreby a nástroje potrebné pri práci, čím sa eliminuje neporiadok na písacom stole. Kompaktnosť produktu je výhodou pri skladovaní a manipulácii.