Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Alžbeta Ďurecová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. M. Czafík, PhD.

KONCEPCIA NÁVRHU

Koncept architektonického návrhu vychádzal z jednej samostatnej hmoty, ktorú sme rozdelili na tri ďalšie, samostatné hmoty. Dve okrajové hmoty sme ďalej zatlačili smerom dole. Nakoniec sme ich bočné steny zatlačili smerom dovnútra a vznikol nám finálny koncept architektonického návrhu.

URBANISTICKÉ REŠENIE 

Urbanistický koncept návrhu je zameraný na rozdelenie verejného priestranstva na dve časti, pri čom objekt rozdelil pozemok na prednú časť, kde sa nachádza verejná zóna s obchodmi a kaviarňou a zadnú relaxačnú časť, kde sa nachádza detské a work-outové ihrisko a taktiež veľa zelene a lavičiek na trávenie voľného času.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

Dispozičný návrh budovy sa odráža od umiestnenia budovy vzhľadom na svetové strany, pri čom všetky byty v budove sú otočené na západ zatiaľ, čo komunikácie sú otočené na východ. Toto natočenie poskytuje dobré presvetlenie bytov a ich denných zón.

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Materiálové riešenie budovy vychádza z celkovej filozofie návrhu a teda, že drevo je pre človeka najprirodzenejší materiál. Na základe tejto filozofie je budova obložená drevenými doskami, ktoré vytvárajú prirodzený dojem na fasáde a zapadajú do okolitého prostredia. Stredná hmota budovy je však materiálovým a farebným kontrastom na drevený materiál a delí dve hmoty obložené drevom.