Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Alžbeta Kazičková
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ľubomír Závodný

Riešené územie sa nachádza v Bratislave, časti Ružinov na Súmračnej ulici. Úlohou bolo vytvoriť bývanie so silným komunitným charakterom a bohatou občianskou vybavenosťou, ktorá ponúka veľa možností pre voľný čas ale hlavne pre sociálny život a nadväzovanie harmonických medziľudských vzťahov. Celá filozofia nášho bodového bytového domu sa zaoberá dvomi silnými symetrickými symbolmi - štvorec/ v priestore kocka a rovnoramenný kríž. Tento koncept sa odzrkadľuje na viacerých úrovniach, počínajúc už v situácií, svojím zarovnaním a ohľadom na okolité objekty, ako aj v pôdoryse, v module či priestore hmoty. Hmotu tvorí kocka s vnútornou pavlačou. Táto pavlač zabezpečuje bezprostredný kontakt obyvateľov nielen jednotlivých podlaží, teda v horizontálnej rovine, ale aj kontakt medzi ľuďmi na rôznych podlažiach - vo vertikálnej rovine. A tým tu vzniká priestorový kontaktný kríž.  A ten prepája všetky podlažia medzi sebou od parteru až po strešnú záhradu. Parter je taktiež krížovo priechodný z východu na západ a z juhu na sever. Zo severnej strany už síce nie je umožnený fyzický hmotový priechod nohou ako pri ostatných stranách, ale už iba prechod jemnejšej substancie a tou je svetlo. Spoločné priestory sú koncipované veľmi komunitne. Celé prízemie je venované spoločenským priestorom ako je swap komunitná knižnica so študovňou, spoločenská miestnosť (možnosť workshopov, kurzov, koncertov, premietania filmov, hranie hier, diskusie...), yoga centrum a úschovňa bicyklov. Na najvyššom podlaží sa nachádza komunitná terasa, ktorá slúži na letné kiná, grilovačky či iba príjemné pobudnutie v kúsku prírody s výhľadom na okolie, spolu so svojimi priateľmi a susedmi. Okolie ponúka detské ihrisko, workoutové ihrisko pre športovcov ale aj množstvo zelene pre rekreáciu a oddych. Snahou bolo, čo najmenej zastavať parcelu spevnenými plochami a umožniť prienik prírody až do stredu budovy. Do átria so stromom a smerom nahor, na strešnú záhradu. Aj preto je tu vytvorená podzemná garáž, ktorá uvolnila priestor na povrchu pre rastlinstvo, živočíšstvo a predovšetkým ľudí.
Konštrukciu tvorí skelet so štvorcovým modulom 8100x8100. Materiály sú prírodné drevené vertikálne lamely na fasáde a hnedý kameň, ktorý vizuálne oddeľuje jednotlivé podlažia.Dispozíciu obytných podlaží tvoria 1-,2- a 3-izbové byty s loggiami vo všetkých nadzemných podlažiach, s výnimkov posledného piateho podlažia. Tu sa nachádzajú dva 4-izbové penthousy s rozľahlou terasou a priamym prístupom do komunitnej strešnej záhrady. Bytový areál má byť prístupný všetkým ľuďom. Má spájať jeho obyvateľov a to telesne zdravých, ako aj imobilných medzi sebou a navzájom. Preto sú všetky komunikačné priestory, chodby či loggie dostatočne priestranné a umožňujú bezproblémový pohyb aj vozíčkarom. Vertikálny pohyb zabezpečuje prielezný výťah od podzemných garáží až po vegetačnú strechu čím je vytvorený prístup všetkých podlaží aj imobilným ľuďom.