Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Anna Mikušková
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. Z. Tóthová, PhD.


Hlavnou myšlienkou návrhu bolo vytvoriť bytový dom ktorý bude obklopený zeleňou. Snaha rešpektovať čisté línie susediacich objektov sa prejavila v dispozícii, kde môžeme vidieť čistý pôdorys objektu. Do čistej línie obvodových stien sú zapustené loggie ktoré narozdiel od balkónov nenarúšaju siluetu bytového domu. Postupným zapustením stien aj na 1.NP sa vytvorili závetrie a taktiež jednoznačný vstup do partru bytového domu, taktiež tieto zapustenia slúžia ako odstavisko bicyklov pre verejnosť. Voľba svetlej fasády a drevených loggií je v symbióze so svojím prostredím a vytvára tak príjemné a kľudné miesto „v korunách stromov“.
Sekciový bytový dom pozostáva z dvoch vertikálnych komunikáčných jadier. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva komunitné priestory pre každu sekciu jedna a tiež prevádzkové priestory. Od druhého nadzemného podlažia sa jedná o plne obývateľné priestory, kde počet a typ bytu sa líši každým podlažím.
Bytový dom siaha do výšky 4 nadzemných podlaží a celý objekt je prepojený z východu na západ pasážou.