Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Barbora Macášková
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.


RIEŠENÉ ÚZEMIE SA NACHÁDZA UPROSTRED MESTSKEJ ČASTI RUŽINOV V BLÍZKOSTI ULICE SÚMRÁČNÁ A PARKU OSTREDKY. BYTOVÝ DOM SA NACHÁDZA V ČASTI S DOBROU OBČIANSKOU VYBAVENOSŤOU, V BLÍZKOSTI MATERSKEJ ŠKÔLKY A POTRAVÍN, S NADVÄZNOSŤOU NA HLAVNÚ DOPRAVNÚ TEPNU A MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU.

KONCEPCIA BYTOVÉHO DOMU JE ZALOŽENÁ NA PÔDORYSNOM TVARE PÍSMENA L. JEDNÁ SA O SEKCIOVÝ BYTOVÝ DOM S NAJVYŠŠOU PODLAŽNOSŤOU PIATICH NADZEMNÝCH PODLAŽÍ. JE TVORENÝ 22 BYTMI ( 1-IZBOVÉ (7), 2-IZBOVÉ (8), 3-IZBOVÉ (5), 4-IZBOVÉ (2)), S CELKOVOU PODLAŽNOU PLOCHOU 1 161 M2.

PARTER BYTOVÉHO DOMU TVORIA ŠTYRI KOMERČNÉ PRIESTORY, KAŽDÝ S HYGIENICKÝM ZÁZEMÍM A SPOLOČNÉ PRIESTORY PRE OBYVATEĽOV DOMU. 

POD OBJEKTOM SA NACHÁDZA PODZEMNÁ GARÁŽ PRÍSTUPNÁ Z JUŽNEJ STRANY POZEMKU S 30+1 PARKOVACÍMI MIESTAMI.

FASÁDA BUDOVY JE TVORENÁ TEHLOVÝM OBKLADOM. GEOMETRICKOSŤ OBJEKTU OBZVLÁŠTŇUJÚ STRIEDAVO OSADENÉ OKNÁ. SÚČASŤOU BYTOVÝCH JEDNOTIEK SÚ PRIESTRANNÉ TERASY, KTORÉ SÚ VSADENÉ DO HMOTY. KONŠTRUKCIOU NAVRHOVANEJ STAVBY JE ŽELEZOBETÓNOVÝ KOMBINOVANÝ SKELET.

PRÍZEMIE OBJEKTU JE USTUPUJÚCE SMEROM DOVNÚTRA S TROMA PRECHODMI, KTORÉ VIZUÁLNE, ALE AJ FUNKČNE PREPÁJAJÚ PROSTREDIE BYTOVÉHO DOMU S OKOLITÝMI KOMUNIKÁCIAMI. 

PRI VYTVÁRANÍ OKOLIA BUDOVY BOLO CIEĽOM VYTVORIŤ KOMUNITNÝ PRIESTOR, V KTOROM SA NACHÁDZAJÚ MIESTA NA SEDENIE, SEZÓNNE HOJDACIE SIETE, DETSKÁ ZÓNA A MIESTO PRE RELAX S OSVETLENÍM.

HLAVNOU MYŠLIENKOU DOMU BOLO VYTVORENIE KOMUNITNÉHO BÝVANIA PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE, RODINU AKO AJ JEDNOTLIVCA, KTORÉHO BLÍZKE, ALE AJ SUSEDNÉ OKOLIE A VÝHĽADY NAŇ POSKYTNÚ OBYVATEĽOM VYSOKÚ KVALITU ŽIVOTA V ŇOM.