Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : David Regenda
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Rudolf Látečka

Navrhovaný bytový dom je umiestnený na zadanom pozemku, na Súmračnej ulici v mestskej časti Ružinov v Bratislave, s celkovou rozlohou 2100 m2.Pozemok je obklopený zo severnej a západnej strany zeleňou ktorá prerastá do parkového komplexu Ostredky. Vo východnej časti predmetnej lokality sa nachádza 11-podlažný bytový dom typický tvaroslovím a výškou pre danú mestskú časť. Z južnej časti riešeného pozemku sa nachádza 5-podlažná budova ktorá udáva limitnú podlžnosť novej bytovej zástavby. Reliéf daného pozemku je rovinatý.

Koncepcia, architektonické riešenie a filozofia návrhu.
Tvarový koncept návrhu vychádza z radovej zástavby danej mestskej časti a na základe hlavných kompozičných osi daného prostredia. Spočiatku tvorený 10-timi tvarovo rovnakými štvorcami z ktorých 2 v strednej časti budovy sú zámerne vybrané a tak vytvárajú prepojenie oboch strán budovy. Vťahujú tak okoloidúceho do vnútrobloku a nevytvárajú bariéru medzi východnou a západnou stranou. Tento Tvar je obohatený na prvom nadzemnom podlaží konštrukciou, súčasťou ktorej je aj prestrašenie ktoré sa obtáča okolo celej budovy čím vytvára útulnejšie prostredie obyvateľom i verejnosti a poskytuje i ochranu v prípade nepriaznivého počasia. Tato konštrukcia prináša úžitok aj na druhej strane a to ako forma zelene a záhradnej časti jednotlivých bytov ,čím prispieva k komunitnému životu v danom bytovom dome. Cely koncept je obohatený akoby „vonkajšou pavlačou“ ktorá obchádza okolo bytového domu a slúži ako oddychová časť no aj ako komunikácia medzi jednotlivými obyvateľmi, kde dochádza k spoznávaniu a prehlbovaniu vzťahovú obyvateľov bytového domu. Hlavnou ideou Bolo vytvorenie Bytového domu ktorý bude spĺňať nároky dnešnej doby nebude vytvárať bariéry a zároveň bude prinášať aj pridanú hodnotu a to komunitný charakter bývania.