Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Eliška Horváthová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Pavel Kosnáč

MOJOU ÚLOHOU BOLO NAVRHÚŤ BUDOVU PRE KOMUNITNÉ BÝVANIE V MESTSKEJ ČASTI RUŽINOV, LEŽIACEJ
VÝCHODNE OD CENTRA BRATISLAVY. V TEJTO OBLASTI SA NACHÁDZAJÚ NAJMÄ 5-8 PODLAŽNÉ BYTOVÉ
DOMY. OBLASŤ VYNIKÁ VEĽMY DOBROU VYBAVENOSŤOU A MNOŽSTVOM ZELENE. LEN PÁR METROV OD
POZEMKU SA NACHÁDZA MATERSKÁ, ZÁKLADNÁ, STREDNÁ A TIEŽ VYSOKÁ PANEURÓPSKA ŠKOLA. POZEMOK
SA NACHÁDZA V BLÍZKOSTI HLAVNÉHO ŤAHU DO CENTRA, ALE OD CESTY JE ODDELENÝ DVOMI SUSEDNÝMI
BYTOVÝMI DOMAMI, KTORÉ ZABRAŇUJÚ HLUKU CESTNEJ PREMÁVKY.
AKO TYPOLOGICKÚ FORMU SOM ZVOLILA SPOJENIE DVOCH BODOVÝCH BYTOVÝCH DOMOV, PRIČOM JEDEN
OD DRUHÉHO JE POSUNUTÝ O MODUL A ZVÝŠENÝ O JEDNO PODLAŽIE. MOJOU HLAVNOU MYŠLIENKOU BOLO
VYUŽIŤ MOŽNOŤ POCHÔDZNYCH ZELENÝCH STRIECH, AKO TERASY PRE NAJVÄČŠIE 4-IZBOVÉ BYTY,
NACHÁDZAJÚCE SA NA NAJVYŠŠÍCH PODLAŽIACH. KAŽDÝ BYTOVÝ DOM MÁ SAMOSTATNÝ VSUP. PRVÝ BLOK
MÁ 4 NADZEMNÉ PODLAŽIA A DRUHÝ 6. POD CELÝM OBJEKTOM SA NACHÁDZAJÚ PODZEMNÉ GARÁŽE
S DOSTATKOM MIESTA PRE OBYVATEĽOV. NA TERÉNE SÚ PARKOVACIE MIESTA LEN PRE NÁVŠTEVY, A TÝM JE
NA POZEMKU VYTVORENÁ MOŽNOSŤ VYSADENIA MNOŽSTVA ZELENE.
NOSNÚ KONŠTRUKCIU TVORÍ POZDĹŽNY SKELETOVÝ SYSTÉM S PRAVIDELNÝM MODULOM 8 100, KTORÝ
VYCHÁDZA UŽ Z GARÁŽÍ. PRI NAVHRHOVANÍ BYTOV SOM VYCHÁDZALA Z PRAVIDEĽNOSTI MODULU. KAŹDÝ
BYT SA NACHÁDZA V JEDNOM MODULE. BYTY DISPONUJÚ 1,2,3, ALEBO 4 IZBAMI. HLAVNOU ČASŤOU KAŽDEJ
BYTOVEJ JEDNOTKY JE PREPOJENÁ OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU A VÝCHODOM NA BALKÓN, ALEBO LOGGIU.
CIELOM BOL AJ PRÍJEMNÝ EXTERIÉROVÝ VZHĽAD, KTORÝ BY NENARÚŠAL UŽ DANÝ URBANIZMUS, ALE
ZÁROVEŇ SOM CHCELA, ABY V PRIESTORE VYNIKAL. PRETO SOM NA FASÁDE POUŽILA PODOBNÉ ČLENENIE A
FAREBNOSŤ, AKO JE NA OKOLITÝCH BYTOVÝCH DOMOCH. JEDINEČNOSŤ JE VYTVORENÁ KOMBINÁCIOU
HNEDO-ORANŽOVEJ TEHLY S TMAVOU OMIETKOU A PRESKLENÝMI BALKÓNAMI, KTORÉ SPOLU S OKNAMI
PRIÍJEMNE PREPÁJAJÚ INTERIÉR S EXTERIÉROM. POZDĹŽ OBVODOVÝCH STIEN SÚ VEĽKÉ KVETINÁČE, KTORÉ
NAHRÁDZAJÚ OKAPOVÉ CHODNÍKY A ZÁROVEŇ SA DAJÚ VYUŽIŤ AKO PLOCHY NA SEDENIE.