Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Hana Rafajová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

ARCHITEKTÚRA A PROSTREDIE

Bytový dom bol navrhnutý v súlade s prostredím a zástavbou, a tak, aby čo najviac využil výhody jeho polohy. Pôdorysný tvar rovnobežníka nadväzuje na vzťahy už existujúcich urbánnych prvkov. Má vytvárať isté ukončenie – nárožie – existujúcej zástavby, a zároveň vytvára rozširujúci sa priestor v smere promenády. Veľmi dôležitou súčasťou formovania priestoru je zvolená zeleň na pozemku. Jej úlohou je, aby sa pozemok, čo najviac prepojil s parkovým charakterom okolia zo severnej strany, vytvoril plynulý prechod medzi parkom a zástavbou, zachoval pôvodný parkový charakter pozemku, zjemnil výraz stavby a pohľad na susedné budovy, vytvoril súkromie otvoreným bytom a dianiu na pozemku. Vytvára tak veľmi príjemnú atmosféru, či už priestorom pozemku alebo výhľadom z bytov. 

VÝRAZ

Stavba je tvorená prioritne ako železobetónový skelet modulu 8100x8100mm so železobetónovými stropnými doskami. Táto kostra sa odzrkadľuje aj na výzore celej budovy a je jej hlavným tvoriacim prvkom. Obvodové stĺpy sú predložené pred obvodovú stenu, a tým umožňujú úplné odľahčenie steny, a zároveň vytvoriť po celom obvode budovy loggiu. Obvodová stena je preto celopresklená a poskytuje obyvateľom maximálny rozsah výhľadov a umožňuje bezprostredný kontakt s exteriérom. Zároveň prekrytie loggie zabezpečuje za zasklenými stenami súkromie a poskytuje v letných dňoch dostatočný tieň a ochranu pred prehrievaním priestoru. Farebné pojednanie fasády sa snaží byť nevýrazné a jemné, aby svojou farebnosťou negatívne nezasahovalo do pestrofarebnej plejády zateplených fasád panelových domov v okolí. Na tento cieľ bol využitý hladený krémovo zafarbený betón.

KOMUNITA

Na pozemok bol navrhnutý bytový dom s funkciou komunitného bývania. Objekt je osadený na severnú stranu pozemku, aby uvoľnil priestor južnej strany a rovnobežne s pešou promenádou, aby čo najdlhšia strana objektu komunikovala s frekventovaným verejným ťahom, a zároveň oddelila východnú stranu pozemku pojednanú ako park a poloverejný priestor na odpočinok primárne pre obyvateľov bytového domu. Na streche sa nachádza pochôdzna vegetačná strecha, ktorá je hlavným komunitným priestorom. Na rozdiel od poloverejných priestorov pozemku má komunita svoj jasne vymedzený súkromný priestor. Stredne vysoká zeleň vytvára zákutia, chráni obyvateľov pred pocitom vystavenia výške, dodáva pocit súkromia a ohraničenia priestoru.