Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Kristián Julínek
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. Ľ. Selcová, PhD.


Návrh objektu určeného pre komunitné bývanie sa nachádza na pozemku v bratislavskom Ružinove, v lokalite Ostredky, na Súmračnej ulici. Ten je ohraničený z východnej strany panelovým bytovým domom postaveným koncom 60. rokov a z južnej strany novostavbou polyfunkčného objektu. Popri pozemku tiež vedie zo západnej strany peší chodník z Ružinovskej ulice po park Ostredky. V dosahu 5 minút pešej chôdze sa na Ružinovskej ulici nachádzajú zastávky MHD a to ako autobusov, tak i električiek. V urbanistickou návrhu sa počíta s vytvorením nového prístupu k pozemku pre automobilovú dopravu z východnej strany, poza susedný panelový bytový dom, z ulice Súmračná. Na túto sa tiež pripájajú pešie chodníky križujúce pozemok a ponechávajú tak možnosť prejsť cez pozemok aj pre okoloidúcich, či pre obyvateľov susedných domov.

Koncept samotného bytového domu vychádza z výškových rozdielov dvoch susedných objektov a pomyselne ich prepája predsadenou lamelovú fasádou, ktorá plynulým klesaním prechádza od výšky staršieho panelového domu, k výške nižšieho polyfunkčného objektu. V kombinácií s pôdorysom v tvare L, ktorý je otvorený na juhovýchod sa zvýšia pasívne solárne zisky a zároveň v urbanizme vzniká príjemný polosúkromný vnútroblok, chránený zo severnej a západnej strany novonavrhovaným objektom. Aby však objekt nepôsobil pre okoloidúcich po pešom chodníku ako príliš rušivý prvok, je od tohto chodníku oddelený výsadbou stromov vo vyvýšených “kvetináčoch”, v ktorých sú umiestnené nádoby na odpadky a tiež nočné osvetlenie priestoru pred vstupmi do objektu. Táto výsadba zároveň zabezpečí dostatok súkromia pre obyvateľov bytov nižších podlaží a ochráni ich pred neželanými pohľadmi okoloidúcich.

Bytový dom je navrhovaný ako 5 podlažný pavlačový, s ustúpeným 6. podlažím, na ktorom sa nachádza poschodie dvojpodlažného 4-izbového bytu. Pod objektom je navrhnuté podzemné parkovanie pre majiteľov bytov. Tiež sú tu umiestnené pivnice patriace k bytom a okrem strojovne TZB je tu tiež navrhnutá cyklogaráž. V parteri objektu sú dva vstupy do privátnej obytnej časti objektu, priestor určený na prevádzku kaviarne a ďaľší priestor na prenájom. Na prízemí sa tiež nachádza miestnosť pre smetné nádoby. Pri vstupných častiach sú navrhnuté presklené zimné záhrady. Druhé nadzemné podlažie a všetky podlažia nad ním sú určené výlučne obyvateľom a nachádzajú sa na nich okrem bytových jednotiek taktiež priestory podporujúce a rozvíjajúce ideu komunitného bývania. Do týchto priestorov sa radí spoločná práčovňa na 2. a 4. nadzemnom podlaží, priestor určený pre tzv. “Vertical gardening” na 3. podlaží a spoločná “home-office” pracovňa na 4. podlaží. Z 5. podlažia je nakoniec prístup na pochôdznú časť strechy, kde je tiež vo väčších kvetináčoch umiestnená zeleň.

Navrhnutý objekt je nakoniec opláštený drevenými lamelami, ktoré sa stávajú hlavným charakteristickým prvkom bytového domu, vďaka svojej premenlivej výške reagujúce na okolitú zástavbu a susedné objekty. V tejto fasáde sú vytvorené priehľady pri okenných otvoroch bytových jednotiek a tiež na strešnej terase, vďaka čomu si možno zo strechy užiť výhľady na okolie bytového domu.

Konštrukčne je objekt navrhnutý ako prefabrikovaná drevostavba z kombinácie plošných prvkov CLT panelov a GLT prvkov, ktoré sú montované priamo na stavbe. Konštrukčný systém podzemného podlažia je oceľobetónový skelet v modelovom rozpätí 8.1x8.1 m. Objekt tiež v dvoch miestach vertikálne stužujú oceľobetónové komunikačné jadrá so schodiskom a výťahom. Základy sú navrhnuté ako kombinácia základových pätiek pod nosnými stĺpmi a základových pásov pod obvodovým murivom.