Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Lenka Justová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ľubomír Závodný

Bytový dom BOXHOUSE je umiestený v mestskej zastavanej časti Bratislava-Ružinov.
Pozemok je v dnešnej dobe riešený ako plocha zelene, ktoré je neohraničené plotom. Zo západnej strany
hraničí s pešou zónou, z južnej strany je ohraničený príjazdovou cestou k susednej budove, trávnatou
plochou na východe a na severe je zakončený chodníkom. Celková rozloha pozemku je 2100 m2. V
blízkosti sa nachádza materská škôlka, základná, streda a aj vysoká škola, potraviny, zubná ambulancia
a park. O trošku ďalej sa nachádza pošta a daňový úrad.
Navrhovaný bytový dom je umiestený na severo-západnom cípe pozemku v silne ortogonálnom
prevedení (mestská časť Bratislava-Ružinov je celá navrhnutá ako ortogonálna časť mesta). Vstup k
bytovému domu je možný dvomi spôsobmi, južne príjazdovou cestou rovno k bytovému domu s
parkoviskom pre návštevy alebo príjazdovou garážovou súkromnou cestou pre obyvateľov domu. Na
pozemku sa taktiež nachádza trávnatá plocha, na ktorej sú umiestnené listnaté aj ihličnaté stromy. V
parteri bytového domu sa nachádzajú dve kaviarne.
Celý bytový dom je navrhnutý ako skeletová konštrukcia, do ktorej sa vkladajú, posúvajú, vysúvajú
bloky (6*6*3), buď ako celé bloky alebo pol bloky. Takže záleží podľa toho, či je byt jednoizbový –.
čiže treba len jeden blok, dvojizbový – jeden a pol bloku, trojizbový – dva spojené bloky alebo dva a
pol bloku – čo znázorňuje štvorizbový byt s rozlohou 90 m2.
Bytový dom je taktiež navrhnutý ako sekciový bytový dom s dvomi vertikálnymi jadrami so spoločným
vchodovým vstupom (hlavným vstupom na východe alebo vedľajším vchodom na západe v strede strany
bytového domu). Bytový dom je 5 podlažný a dispozične navrhnutý pre 20 bytov (jedno, dvoj, troj a
štvorizbové byty). Bytový dom Boxhouse je špecifický hlavne svojou variabilitou návrhu, takže v
prípade potreby je možná jeho rekonštrukcia a pridanie bytových jednotiek, takže najväčšia kapacita
tohto bytového domu je 32 bytov. Každému bytu v garáži prislúcha 1,5 parkovacieho miesta (návrh
pozostáva z 2 parkovacích miest pre imobilov a 33 ďalších parkovacích miest, možný vstup z juhu
pozemku a je taktiež možné parkovanie aj na povrchu, kde sa nachádza 13 miest a 1 imobilné
parkovanie) a taktiež aj pivničné miesto v garáži a taktiež aj úložné miesta ako kočikáreň a aj sklad
bicyklov. Nosný konštrukčný systém je skelet, kde stĺpová nosná časť je železobetónová v rozlohe
250*250 mm. Dané stĺpy sú obalené izoláciou (450 mm) a obalené v bielej fasádnej omietke. Susediace
byty majú stenovú nenosnú priečku v hrúbke 250 mm a obvodový plášť bytov je 400 mm. Izolované
stĺpy sú od seba vzdialené 5600 mm. Stĺpy a obvodové steny bytov sú vykonzolované tak, aby každý
stĺp, ktorý je vidno z vonkajšej strany mal odsek 50 mm. Každý jeden byt má špecifickú fasádu.
Jednoizbový byt je obalený bledo šedým vodorovným plechom s vlnami ďaleko od seba, dvojizbový
má čiernym priečnym plechom s vlnami blízko seba, trojizbový je šedý plech vodorovný s vlnami ďalej
od seba ako jednoizbový a štvorizbový byt je šedý plech, priečny so strednými vlnami. Okná sú v celom
bytovom dome rovnaké a majú rozlohu 2500*5400 mm (od zeme až po strop bytov). Každý jeden byt
ma súkromnú loggiu o šírke 1200 mm. V byte sú je použitá vápenno - sádrová omietka nafarbená na
bielo, v hygienach je použitý keramický obklad podľa výberu majiteľa. Podlaha je laminátová z
tmavšieho dreva. Konštrukcia podlahy má 350 mm a svetlá výška miestností je 3 m. (okrem garáži, kde
je 2,5 m). Strecha Boxhouse je riešená štyrmi spôsobmi. Prvá je plochá jednoplášťová, 450 mm a ďalšie
tri sú rôzne vegetačné strechy 650 mm (odsek od bytového domu o 200 mm). Jednotlivé byty sú presne
navrhnuté a v danom návrhu ich iba otáčame, zrkadlíme a hlavne dbáme na presvietenie bytov slnkom.
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie príjemného prostredia na bývanie, ale aj taktiež
riešením pre rýchlo sa rozrastajúce mestá. Bytový dom ponúka rôznu variabilitu rozloženia bytov na
podlažiach a taktiež aj špecifické využitie 618,86 m2 na bývanie. Je to atraktívne bývanie pre mladé
rodiny, ale aj pre rodiny hľadajúci nový život.