Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Magdaléna Kupcová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ľubomír Závodný

Témou práce je návrh bytovej zástavby, ktorá bude rešpektovať okolité priestorové vzťahy. Riešeným územím je Súmračná ulica v Ružinove v Bratislave. Ružinov sa vyznačuje striktnou ortogonalitou, na čo reaguje aj urbanistická situácia navrhovaného bytového domu. Štvorcová pôdorysná forma nadväzuje na už existujúcu zástavbu. Dôležitým urbanistickým prvkom je vysoká tráva Aira flexuosa z čeľade poaceae, ktorá dotvára celkový architektonický výraz. Navonok kompaktná hmota bytového domu je výsledkom reakcie podlaží na urbanistické a sociálne požiadavky.
V partéri sú umiestnené prevádzky občianskej vybavenosti. Z hlavnej pešej komunikácie je prístupná pozdĺžna kaviareň so spoločenskými priestormi orientovanými na sever. V južnej časti sa nachádza vstup do bytového domu. Vertikálna komunikácia je riešená exteriérovým schodišťom z pavlačí.
Dispozícia bytov je funkčne rozdelená na dennú a nočnú zónu a zároveň vytesnáva chodbové priestory z plochy bytu. Vznikli tak priestranné miestnosti  s prislúchajúcimi nadväznosťami. Strešné podlažie je tvorené menším počtom bytov na úkor väčšieho komfortu bývania. Rozsiahle terasy s otvárateľnou stenou možno prepojiť s pavlačou a tak upevniť koncept bytového domu.
Materiálové riešenie zdôrazňuje filozofiu bytového domu. Biela omietka dopĺňaná pozinkovanými kovovými prvkami zábradlia a okenných rámov komunikuje so zeleným exteriérom. Samotná pavlač so schodišťom je ľahká kovová konštrukcia, ktorá pôsobí vzdušne popri mohutných múroch.