Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Mikuláš Belinský
 : 2. ročník
 : Ing. arch. M. Czafík, PhD.


Riešený pozemok sa nachádza neďaleko parku, blízko pešej zóny, avšak s obťažným prístupom z cestnej komunikácie. Preto sme sa pri urbanistickom riešení rozhodli spraviť z časti chodníka zjazdný chodník, ktorý by bol jednosmerný len po úroveň budovy a umožnil lepši prístup k budove a do podzemnej garáže.

Keďže cieľom bolo vytvorenie komunitného bývania, budovu sme chceli umiestniť na okraj pozemku, aby vzniklo nádvorie pre obyvateľov. Preto sme sa rozhodli pre pôdorys v tvare L, kde sa budova nachádza v severnej a východnej časti pozemku a nádvorie v juhozápadnej časti. Nádvorie je prístupné len pre obyvateľov bytovky, kde je detské ihrosisko a komunitná záhrada. Popri chodníku sa nachádza verejná časť aj s prístupom do prenajímateľných priestorov na prízemí. 

Pri L-kovom tvare prišlo ako typologicky najvhodnejšie riešenie pavlačový bytový dom. Keďže sme chceli priniesť iný typ kvality bytov do územia, rozhodli sme sa aj pre vytvorenie terás na severojužnom trakte budovy. 

Vertikálne jadro budovy sa nachádza v rohu, kde sa stretávajú obidva trakty, je z neho prístup na pavlače aj priamy prístup do podzemnej garáže, kde sa nachádza väčšina parkovacích miest a kobky pre každý byt. Taktiež sa v ňom nachádzajú 3 komunitné priestory.

Na pavlačiach sa nachádzajú posuvné drevené panely, ktoré vytvárajú čiastočnú ochranu pred počasím.

Všetky byty sú orientované na Juh alebo Západ, pričom majú vstupy z Pavlačí. Do pavlačí sú smerované aj okná, kvôli lepšiemu vetraniu miestností. V bytovke sa nachádza 27 bytov- 3 jednoizbové, 15 dvojizbových a 9 trojizbových. 4 byty majú veľké terasy, 5 bytov má predzáhradky a všetky ostatné byty lodžiu.

Konštrukcia bytovky je zo železobetónového skeletu s prevládajúcim modulom 7,5m. Strecha na budove je vegetačná. Celá budova má drevenú fasádu, čím sa odlišuje od okolia, no zároveň poukazuje na neďalekú vzdialenosť parku. Pavlače sú čiastočne prekryté fasádou a panelmi.