Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Nina Sovčíková
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

Bytový dom je situovaný na Súmračnej ulici v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Pozemok sa
nachádza v zástavbe tradičných bytových súborov. Prístup k objektu, rovnako ako aj priestor
exteriérového parkovania, je riešený z južnej strany pozemku, kde nadväzuje na už existujúcu
komunikáciu vedľajšieho polyfunkčného bytového domu. Hlavnou myšlienkov architektonického a
urbanistického riešenia bolo ponechať možnosť voľného rastu zeleni. Budova tak svojím organickým
objemovo-hmotovým riešením jemne rozbíja stereotyp tejto oblasti a zároveň aktívne reaguje na
vzrastlú zeleň tejto lokality.
Daný objekt pozostáva z parteru a ďalších štyroch nadzemných podlaží. Architektonické riešenie
spočíva v kombinovanej nosnej sústave, kde je masívne železobetónové murivo doplnené o
dodatočné stĺpy. Bytový dom je rozdelený na dve sekcie s dvomi jadrami a svojou zastavanosťou
nepresahuje viac ako 585, 57 m2. Obvodové murivo je obohatené o veľkoplošné zasklenie, ktoré
otvára vnútornú dispozíciu exteriéru. Obytná časť objektu sa skladá z 22 bytov. Každý z bytov
disponuje, okrem vzdušnej dispozície, aj vlastným balkónom. Tie sú ohraničené nielen zábradlím , ale
aj drevenými lamelami z oboch susedných strán, ktoré takto oddeľujú súkromný priestor pri sebe
stojacich bytov.
Z materiálového hľadiska je objekt riešený ako kombinácia betónu, skla a dreva. Robustnosť betónu
vytvára pocit pevnosti a bezpečia, zaťiaľ čo o krehké vyváženie sa stará zasklenie a svetlé drevo
lamelov a podlahy balkónov. Popínavé rastliny sa ťahajú z betónových kvetináčov zabudovaných v
zábradlí a tak sa starajú o naturálne splynutie s okolím.