Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Sabína Szabóová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE:

Chodbový bytový dom je navrhnutý ako nová samostatná stavba, ktorá dotvára charakter dávnejšie navrhnutej štruktúry. Na začiatku konceptu stála myšlienka zachovať línie okolitých budov a komunikácií. 

Bytový dom sa umiestnil tak, aby bola južná a západná fasáda využitá čo najviac. Severná zároveň ponúkala krásny výhľad. Navrhnuté loggie poskytujú príjemné prepojenie s exteriérom. Jednoduchý kompaktný pôdorysný tvar vychádza z celkového urbanistického riešenia parcely a tvorí harmonickú súčasť celého návrhu.  

DISPOZIČNO – PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE:

Objekt je tvorený dvoma posunutými ramenami s vytvorením dobrých podmienok na preslnenie bytov. Orientácia hlavných priečelí je na východ-západ. Bytový dom má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie, ktoré je plní funkciu podzemnej garáže. Vertikálne komunikácie sú na nadzemných podlažiach tvorené jednoramenným schodiskom a výťahom. Chodby sú presvetlené okrem okien po oboch stranách aj veľkým zrkadlom prechádzajúcim každým podlažím. V parteri sa nachádzajú tri prenajímateľné priestory na polyfunkčné zariadenia slúžiace aj verejnosti.

KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠNIE:

Riešený objekt pozostáva z dvoch ramien, tvorených stenovým priečnym konštrukčným systémom v module 8,4 – 8,8 – 4,3 – 7,3 – 8,0 . Tento systém je monolitický betónový. Stropy tvoria bezprievlakové monolitické dosky. Obvodový plášť je tvorený kombináciou murovaných a presklených častí. Strecha domu je navrhnutá ako jednoduchá plochá- nepochôdzna. 

Na fasáde domu prevláda biela omietka, ktorá v kombinácii s dreveným obkladom vytvára výrazný kontrast. Pri loggiách je použité sklo s potlačou. Na fasáde parteru dominuje odlišný obklad.

Filozofiou návrhu je v prvom rade :   - funkčnosť   - jedinečnosť    - spestrenie