Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Samuel Moravčík
 : 2. ročník
 : doc. Ing.arch. Z. Tóthová, PhD.

Urbanistický koncept vychádza z prevažujúceho pozdĺžneho smeru zástavby v mestskej časti Ružinov, na ktorú návrh reaguje tvarom a situovaním na pozemku. Hmota bytového domu oddeľuje verejný priestor pešej zóny a cyklotrasy, od novovzniknutého poloverejného vnútrobloku určeného najmä pre komunitu obyvateľov okolitých bytoviek. Navrhovaný polyfunkčný objekt je riešený ako bytový dom s exteriérovou pavlačou orientovanou na východ do vnútrobloku. Objekt má päť nadzemných podlaží, a garáž nachádzajúcu sa v podzemnom podlaží pod objektom. Na prvom podlaží sa nachádzajú priestory pre občiansku vybavenosť a spoločné komunitné priestory. Na zvyšných nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty. V rámci parteru sú priestory určené pre občiansku vybavenosť orientované na západ k pešej zóne, zatiaľ čo priestory komunitné sú orientované smerom do vnútrobloku. Čisté architektonické riešenie citlivo vstupuje do prostredia a svojím tvarom a materiálovým riešením ho nijak nenarúša. Čisté biele fasády dopĺňajú na hlavných pozdĺžnych stranách domu taktiež biele tienenia z perforovaného plechu. Pri západnej fasáde sa jedná o vertikálne delené, posuvné, skladacie tienenie, ktoré umožňuje obyvateľom podľa potreby reagovať na aktuálne svetelné podmienky, a taktiež regulovať požadovanú mieru súkromia. Na východnej fasáde sa jedná o pevné tienenie upevnené v rámovej konštrukcií taktiež z perforovaného plechu. Horizontálne je tienenie delené na spodnú časť ktorá tvorí zábradlie, a vrchnú časť s rôznymi otvormi v tienení, ktoré vytvárajú zaujímavú hru svetla a tieňa. Cez tienenie je možné z východnej strany vidieť presvitajúce akcentované exteriérové schodiská v červenej farbe, materiálovo riešené rovnako ako tienenie.