Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Soňa Števaňáková
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

Riešený objekt sa nachádza v severovýchodnej, bratislavskej mestskej časti Ružinov na ulici
Súmračná, v značne zastavanej oblasti. Jeho urbanistické riešenie a citlivé začlenenie do prostredia je
lapidárne volené tak, aby odtieňoval hluk z hlavnej pešej komunikácie zo západu, ale zároveň sa k nej
nestaval chrbtom tým, že sú na západnej strane orientované okná a balkóny obytných miestnosti.
Svojím postavením vytvára poloverejný priepustný priestor na východnej strane, ktorý je priamo
prepojený s existujúcimi komunikáciami so všetkých svetových strán. Vjazd ako aj vonkajšie
parkovanie je v bezprostrednom nadviazaní na existujúce parkovacie miesta vedľajšieho bytového
domu, čím sa komunitný priestor odľahčuje o dynamickú dopravu, a stáva sa diskrétnym priestorom.
Objekt nesie ideu modularity, ktorá sa odzrkadľuje na dispozíciách a fasáde, zvýraznenej prehĺbením
exteriérových plôch balkónov. Drevené obloženie domu tvorí kontrast s detailnejšími prvkami
a pavlačou, čím sa objekt vyniká z okolia.