Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Stanislav Babala
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. E. Vráblová, PhD.


Situácia
Objekt je situovaný na nároží ulíc Karadžičova a Záhradnícka v Bratislave.Keďže Karadžičova ulica priamo nadväzuje na súbor vysokých budov neďaleko od objektu,budova je navrhnutá, aby pokračovala a zjemňovala prechod medzi vysokou a nízkou mestskou zástavbou. Samotný pozemok neponúka príliš veľa priestoru preto bolo nutné zohľadniť túto skutočnosť aj v architektúre a čo najefektívnejšie ho využiť ,preto sa stavba ťahá do výšky. Prístup ku pozemku nie je ideálny, preto sa uvažuje s odstránením nefunkčnej budovy priamo priľahlej z východnej strany ku objektu a tak aj k zabezpečeniu lepšieho prístupu ku budove.Objekt taktiež vytvára určitý orientačný bodna koľko sa nachádza na nároží dvoch rušných ulíc.

Urbanistickériešenie
Budova je orientovaná úzkou časťou na sever a juh čo nasvädčuje aj orientácia pozemku a tým sa veľmi dobre dajú využiť vychodná a západná strana ako pre byty tak aj pre kancelárske priestory. Vzhľadom na veľmi malú pôdorysnú veľkosť pozemku je príchod ku budove zťažený, preto návrh počíta s budúcim odstránením nefunkčnej budovy pri riešenom objekte pre vznik lepšieho prístupu. Budova svojou výškou a rozdelením nadväzuje nabudovy v okolí a zároveň im dominuje.

Architektonickériešenie
Budova je jednoduchého kvádrového tvaru. Objekt je rozdelený na niekoľko funkčno-prevádzkových častí. Parter tvoria vstupy do administratívnej časti a obytnej časti,veľký dvojpodlažný prevzdušnený priestor pre prechod ľudí priamo pod objektom, ktorý zároveň vytvára prestrešenie pred prenajímateľnými  priestormi a taktiež vytvára možnosť pre sezónnu terasu. Na južnom rohu budovy sa nachádzajú dva auto výťahy, ktoré vedú do automatizovanej podzemnej zakladačovej garáže.Od tretieho až po ôsme podlažie sa nachádzajú administratívne priestory, nad nimi sa nachádza záhrada pre obyvateľov bytov po ktorej  pokračuje najväčšia sekcia bytov. Najvyššie poschodie opäť ponúka poloexteriérové priestory pre obyvateľov. Celá budova je zložená z modulárneho bunkového systému, a tak si pri výstavbe môže klient určiť aké veľké by chcel priestory a podľa toho sa jednotlivé bunky na podlažiach dajú prepájať a spolu komunikovať. Týmto systémom v priestoroch medzi bunkami vznikajú zelené záhrady.

Konštrukcia
Konštrukcia budovy je tvorená vonkajším oceľovým stĺpovým skeletom v kombinácii s vnútorným betónovým jadrom. Nakoľko všetky vonkajšie stĺpy plnia nosnú úlohu a dokážu držať stropy, tak v niektorých častiach  budovy jestrop mierne vynechaný aby umožnil rast zelene cez dve podlažia. Inštalačné jadrá budovy sú vždy umiestnené tak, aby nešli cez nosnú konštrukciu a sú veľkostne väčšie ako normálne jadro aby sa na ne mohli bunky ľubovoľne pripájať. Konštrukcia budovy jenezávislá od konštrukcie garáže nakoľko sa jedná o špeciálnu konštrukciu garáže v ktorej je vytvorený dopravník na autá a tak má nosný systém prisposobený. Vytvárazároveň veľmi pevný základ pre samotnú budovu.