Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Tamás Bábics
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

Voľba funkcie novej budovy nebola jednoduchá. Okolie je preplnené bytovými domami (nekonečné rady osemposchodových sekciových bytových domov s vnútornými dvormi na Karadžičovej ulici,  16-podlažný vežový dom na opačnom rohu križovatky, atď.), ktoré poskytujú bývanie pre tisíce ľudí, preto navrhovať ďalšiu obytnú budovu by bolo zbytočné. Títo ľudia, okrem bývania, potrebujú aj rôzne služby a vybavenosť: reštaurácie, kaviarne, športové zariadenia, obchody, avšak územie je bohaté aj na takéto typy zariadení. Jedine, čo chýba na okolí, je miesto na oddych, na strávenie voľného času v priateľskom prostredí, ktoré ponúka možnosti pre rôzne vekové skupiny, únik od rýchleho a rušného veľkomestského života. Takto vzniklo voľnočasové centrum s rôznymi funkciami pre všetky vekové skupiny, spoločný priestor pre celú sídelnú komunitu okolia, priestor, kde rodiny môžu stráviť celý deň, lebo každý si nájde niečo zaujímavé, bez ohľadu na svoj vek. Navrhované zariadenie ponúka aktivity počas (siedmych) 7 dní v týždni až 18 hodín denne a takto sa stane aj miestom stretávania sa rôznych vekových skupín. Zariadenie má v pláne ponúkať rôzne služby, organizovať zaujímavé podujatia (prezentácia novej knižnej publikácie – knižná prezentácia a besedy v librese nielen pre dospelých, ale aj pre deti, krúžky a workshopy zvlášť pre menšie a väčšie deti na 3.a 4. podlaží, krúžky pre seniorov na 5.podlaží).
Budova má 6 nadzemných podlaží (6. je len polpodlažie). Takto jej výška sa zhoduje s obytnou budovou na druhej strane Záhradníckej ulice a s ňou symbolizujú bránu a navádzajú do centra mesta. Budova sa nachádza pri semaforovej križovatke dvoch veľkých ciest (Karadžičova a Záhradnícka) s častými dopravnými zápchami, preto eliminovanie hluku dopravy bolo dôležitou úlohou. Táto križovatka je frekventovaná nielen kvôli doprave, ale prechádza tu aj veľa chodcov, preto umiestnením posledného polpodlažia a čiastkových stien na severnej fasáde bola snaha o zvýraznenie nárožia. Tvar budovy je nepravidelný, jednotlivé poschodia majú iné rozmery, každé druhé (3.a 5.) je zapustené zo všetkých strán a využíva strechu predchádzajúceho poschodia ako terasu. 1.NP je zapustené len z troch strán, na východe sa dotýka existujúcej budovy (ak by bolo zapustené aj na tejto strane, tak by tam vznikol nevyužívateľný priestor). Zvláštnými trojuholníkovými terasami na juhu sa budova nadväzuje na uličnú čiaru a na existujúcu zástavbu. Posledné, len polpodlažie slúži na zvýraznenie nárožia a ponúka panorámu. Na osvetlenie miestností zvnútra slúži átrium na prízemí s miestami na sedenie. 

Situácia

Budova sa nachádza na atraktívnom nároží dvoch frekvnetovaných ciest na severe a západe od pozemku. Počas dopravnej špičky, križovatka je často upchatá, a preto spojenie budovy s cestnou komunikáciou z týchto strán je nemožná. Na štastie, z juhu je pozemok vymedzený malou, tichou ulicou (Bazová), ktorá je ideálna na prepojenie garáže s cestnou komunikáciou. Takto vstup pre autá do podzemnej garáže je vyriešený z južnej strany pozemku. Avšak hlavný vstup sa nachádza na severnej strane budovy, pri križovatke, kde premáva najviac ľudí. Preto riešená budova má presklenú fasádu na severe, západe a juhu. Na východe od riešeného pozemku sa nachádzajú drobné, menej estetické stavby, garáže, menšie obchody, dielne a spevnené plochy pre parkovanie. Predpokladá sa, že časom budú zbúrané.  Preto východná fasáda navrhovanej budovy je presklená len čiastočne (na 1. a 2.NP vôbec a na ostatných len čiastočne).

Suterén

Podzemné podlažie slúži na parkovanie vozidiel návštevníkov. Ponúka 22 parkovacích miest (z toho 2 sú vyhradené pre imobilných), nabíjacie stanice pre elektrické autá a ďalšie priestory pre motocykle. Komunikácia v garáži je jednosmerná ľavotočivá. Ďalej sa tu nachádza aj miestnosť pre TZB, sklad a komunikačné jadro, ktoré sa na ďalších poschodiach nachádza v átriu. Garáž je prístupná pre autá autovýťahom na južnej strane budovy z Bazovej ulice.

Prízemie

Prízemie je zapustené z troch strán: sever, západ, juh. Takto umožňuje rozširovanie ináč dosť úzkeho chodníka na Záhradníckej a Karadžičovej. Hlavný vstup do budovy sa nachádza ne severnej strane. Vystupujúca časť ďalšieho podlažia vytvorí zastrešenie chrániace vstupujúcich. Stena existujúcej budovy chráni vstupujúcich pred bočným vetrom. Pri vstupnej hale sa nachádza recepcia na evidovanie účastníkov krúžkov a podujatí, kancelária správcu a toalety. Zo vstupnej haly sa dostaneme do komunikačného jadra, ktoré sa nachádza v átriu a je celopresklené. Schodisko je ukotvené do stien výťahu. Vedľa schodiska je vstup do libresa, ktoré sa nachádza na dvoch podlažiach– na 1.NP dominuje charakter kaviarne s pultom, so stolovým a boxovým sedením a sedacími súpravami. V lete átrium ponúka exteriérové sedenie. Na celom prízemí (okrem vstupných a hygienických priestorov) sa nachádza jedna veľká otvorená miestnosť, ktorá ja vertikálne spojená s 2.NP galériou. Nachádzajú sa tu aj knihovničky a premietacie zariadenia pre rôzne podujatia, knižné prezentácie, besedy. Na juhu sa nachádza technická časť: miestnosť pre TZB, autovýťah a miestnosť pre odpad. 

2.NP

Druhá úroveň libresa, kde dominuje charakter kníhkupectva. Okrem knihovničiek poskytuje aj sedacie súpravy na západe, čítacie boxy na východe a písacie stoly s počítačmi a tlačiarňami na severe. Takto 2.NP je fúziou libresa a knižnice. Galéria umožňuje sledovanie podujatí z oboch podlaží.

3.NP

Ďalšie podlažie je vyhradené pre malé deti. Kým sa rodičia rozprávajú a čítajú pri káve na 1. a 2.NP, dovtedy môžu ukladať svoje deti v hracej zóne na 3.NP. Tu pod dozorom vychovávateľov deti vo veku 3 až 6 rokov môžu stráviť čas s hraním sa, v nafukovacích atrakciách a trampolýnoch. Na juhu od átria je jedna veľká miestnosť – hracia zóna (miniklub) pre deti, ktorá je tiež vertikálne spojená s ďalším poschodím prostredníczvom galérie, kde sa nachádzajú ďalšie atrakcie pre deti. Komunikáciu medzi dvoma úrovňami zabezpečuje ďalšie schodisko, ktoré je prístupné len pre deti a vychovávateľov. Na severe budovy sa nachádzajú 2 učebne pre rôzne aktivity: kreslenie, modelovanie, spoločenské hry, premietanie. Na východe od átria sa nachádzajú toalety pre deti, ktoré sú spojené so šatňou a hracou zónou. Pred vstupom do hracej zóny je vyhradená čakáreň pre rodičov.

4.NP

Tretie poschodie je vyhradené pre väčšie deti veku 7-10 rokov. Nachádzajú sa tu 3 učebne, v ktorých sa uskutočnia rôzne aktivty, kreslenie, modelovanie, čítanie, jazykové kurzy. Južná polovica patrí k hracej zóne menších detí a je prístupná len z nižšieho podlažia. Ďalej sa tu nachádza čakáreň rodičov a hygienické zariadenia.

5.NP

Štvrté poschodie slúži pre klub dôchodcov. Z vertikálnej komunikácie sa dostaneme do jednotlivých miestností, kde sa uskutočnia krúžky a aktivity: šach, karty, možnosť počítačovej miestnosti, atď. Južnú časť budovy tvorí jedna veľká otvorená miestnosť pre tanec a rôzne spoločenské akcie (nielen pre dôchodcov). Vo východnej časti sú umiestnené hygienické zariadenia.

6.NP a strecha

Na poslednom podlaží sa nachádza nočný bar pre mladých, vhodný na tanec, zábavu a menšie koncerty. Zvyšok tvorí vegetačná plochá strecha s extenzívnou zeleňou. Výhody: tepelná izolácia, vytvára tieň, produkuje kyslík. Strecha je prístupná zo šiesteho polpodlažia. Átrium s plochou 71 m2 umožňuje presvetlenie miestností aj zvnútra budovy. Takto všetky miestnosti sú preslnené prírodným spôsobom. V átriu sa nachádza presklené komunikačné jadro so schodiskom a výťahom.