Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Kata Bartal
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.


IDEA:

Základnou myšlienkou bola vytvoriť polyfunkčný dom, ktorý reaguje na atraktívnosť polohy nárožia. Cieľom môjho návrhu bol navrhovať veľké svetlé kancelária a celopresklenní parter aby interiér mal kontakt s exteriérom.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE:

Objekt sa skladá z jedenástich podlaží, z ktorých sú 2 podzemné a 9 nadzemné. Suterén ponúka 40 parkovacích miest, z ktorých jedno miesto je určené pre imoilných, sklady a miestnosť pre TZB. Obsahuje asj priestor pre bicyklov a motocyklov. Sem sa autá dostanú pomocou autovýťahu. Pôdorys budovy je jednoduchý obdĺžnik. Na severnej strane parteri sa nachádza kaviareň a na druhej strane veľký co-working space. V strede je hlavný vstup do budovy s recepciou. Ostatné podlažia obsahujú kancelárie, office, konferenčné miestnosti. Na 8. a 9. podlaží sú aj terasky so stromami a so sedením pre pracovníkov.

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE:

Celá fasáda je presklenná s izolačným sklom Thermobel VIP. Na fasáde od 2 NP do 8 NP sa objavujú biele hliníkové lamely (solar shading). Keďže je fasáda presklenná lamely majú okrem estetickej úlohy aj tieňovaciu funkciu. Na stene posledného podlažia sú drevené latá aby budova viac prispôsobila k prírode.