Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Martina Bežová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. E. Vráblová, PhD.

RIEŠENÉ ÚZEMIE JE NA NÁROŽÍ VEĽMI FREKVENTOVANEJ KRIŽOVATKY NA ULICIACH KARADŽIČOVÁ A ZÁHRADNÍCKA V STAROM MESTE  V BRATISLAVE.

ZÁKLADNÝM KONCEPTOM JE REFLEKTOVAŤ BLÍZKOSŤ CENTRA MESTA A VYUŽIŤ DOMINANTNÚ POZÍCIU NÁROŽIA, UCELIŤ ULIČNÝ PROFIL A VYTVORENIE ATRAKTÍVNEJ FASÁDY AKO ZAČIATOK REVITALIZÁCIE CELÉHO BLOKU.  

ZMYSLOM BOLO AJ VYTVORIŤ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA A SLUŽBY. PRETO V NÁVRHU JE KAVIAREŇ,KTORÁ PRECHÁDZA CEZ DVE PODLAŽIA, OBCHOD A ADMINISTRATÍVNE KANCELÁRIE NA ŠTYROCH PODLAŽIACH. BÝVANIE ZAČÍNA OD 6- PODLAŽIA, KVOLI HLUKU OD KRIŽOVATKY. POLYFUNKČNÝ DOM MÁ 17 PODLAŽÍ A VÝŠKU 51,9 m. VÝŠKOVÝ DOM BOL ZVOLENÝ PRE AKCENTOVANIE NÁROŽIA A VÝHĽADOM NA BRATISLAVU. HMOTA OBJEKTU REFLEKTUJE HRANICU POZEMKU A JE  UKONČENÁ ŠPICOM A MAJÚ V NEJ VYNIKNÚŤ TKZ. ,,DIERY“ SO ZELEŇOU- KTORÉ SLÚŽIA AKO KOMUNITNÝ PRIESTOR PRE OBYVATEĽOV.  

NAVRHOVANÝ POLYFUNKČNÝ DOM JE ROZDELENÝ NA FUNKČNÉ A PREVÁDZKOVÉ CELKY A TÝM JE PARKOVANIE- ZAKLADAČE, KAVIAREŇ A OBCHOD NA PRVOM PODLAŽÍ , ADMINISTRATÍVNE PRACOVISKÁ NA DRUHOM AŽ PIATOM PODLAŽÍ A BYTY OD ŠIESTEHO DO SEDEMNÁSTEHO PODLAŽIA.

KANCELÁRIE SÚ NAVRHOVANÉ FORMOU OPEN SPACE KANCELÁRII - TÝCHTO KANCELÁRIÍ JE NAVRHNUTÝCH SEDEM. ŠTYRI MENŠIE A TRI VÄČŠIE - DOKOPY SÚ VYUŽITEĽNÉ PRE 80 AŽ 100 PRACOVNÍKOV. NA KAŽDOM ADMINISTRATÍVNOM PODLAŽÍ SÚ AJ EXTERIÉROVÉ PRIESTORY. 

BYTOVÉ PODLAŽIA SÚ RÔZNE  VARIABILNÉ. PRÍSTUPNÉ SÚ ZO SPOLOČNEJ KOMUNIKÁCIÍ - PAVLAČE, KTORÉ JE ORIENTOVANÁ NA VÝCHOD A LODŽIE BYTOV SÚ ZASA NA ZÁPADE. ATYPICKÝMI PODLAŽIAMI SÚ TIE, V KTORÝCH SA NACHÁDZAJÚ TZV ,, DIERY“ SO ZELEŇOU A TVORIA KOMUNITNÝ PRIESTOR NA STRETÁVANIE OBYVATEĽOV TAKÉTO DIERY SÚ V NÁVRHU DVE A PRECHÁDZAJÚ CEZ DVE PODLAŽIA. NA 6. PODLAŽÍ SA NACHÁDZA AJ POSILŇOVŇA A SAUNA PRE OBYVATEĽOV. KAŽDÉ PODLAŽIE MÁ TIEŽ NA JUŽNEJ STRANE V TZV. ,, ŠPICI“ BALKÓN- EXTERIÉROVÝ PRIESTOR, TAKISTO SPOLOČNÝ. GARSONKY A DVOJIZBOVÉ BYTY SÚ MODULÁRNE, SÚ VARIABILNÉ ,DAJÚ  SA MENIŤ PODĽA POTREBY. OSTATNÉ BYTY SÚ BUĎ V KRAJNÝCH ALEBO STREDOVÝCH POZÍCIACH - OKOLO JADRA - ATYPICKÉ. SMEROM NAHOR SÚ BYTY VÄČŠIE, A NA POSLEDNÝCH DVOCH PODLAŽIACH JE ODSTRÁNENÝ JEDEN BYT A JE TAM UMIESTNENÁ POCHÔDZNA ZELENÁ STRECHA.