Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Karolína Bortelová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

Urbanistický koncept:
Zadanie je situované do miesta kríženia ulíc Záhradnícka a Karadžičova. Úzka parcela dovoľuje iba malý priestor na manipuláciu a hmotovú variabilitu na čo reaguje i návrh budovy. V bezprostrednom okolí chýbajú parky, zeleň, verejné priestory, ktoré by umožnili ľuďom stretávať sa a komunikovať. Keďže pozemok neumožňuje umiestnenie záhrady na terén, je umiestnená na budovu a spája príjemné s užitočným. Zimná záhrada je v nadväznosti so študovňou a tým vytvára príjemné prostredie izolované od hluku frekventovanej komunikácie Karadžičovej ulice, ktoré slúži pre obyvateľov budovy či už na študijné,oddychové, rekreačné účely. Budova v nárožnej polohe reaguje a nadväzuje na okolitú zástavbu a príjemne dotvára okolitú štruktúru.

 

Architektonický koncept:
Budova je určená najmä pre študentov, pretože v okolí sa nachádza niekoľko internátov a vysokých škôl, čím spolu s navrhovanou budovou vytvárajú akési „študentské mestečko“. Návrh obsahuje jednoizbové alebo dvojizbové byty. Hmotový koncept spočíva v odobratí z väčšej základnej hmoty menšie hmoty, v ktorých sú umiestnené terasy, parter a študovňa so zimnou záhradou. S úmyslom zanechať na budove prírodný vzhľad boli zvolené materiály, ktoré fasádu podčiarkli svojou jemnou štruktúrou a nepôsobia umelo ani príliš výrazne. Prírodné farby pôsobia na fasáde príjemným a ľahkým dojmom. Vertikálne lamely vytvárajú raster, ktorý prispieva k estetickosti a modernému vzhľadu budovy, no taktiež pôsobia ako tieniace prvky proti slnečnému žiareniu, ktoré je v letných mesiacoch silné až nepríjemné. Konštrukcia zastrešenia zimnej záhrady má tvar pultovej strechy a  dodáva budove zaujímavý vzhľad.

Stavebno-technické riešenie:
Konštrukcia pozostáva zo železobetónového skeletu. Lamely nie sú nosné a pozostávajú z oceľovej konštrukcie, ktorá slúži na prichytenie lamelových panelov. Zimná záhrada pozostáva z dvoch presklenných podlaží, pričom základ tvorí oceľová konštrukcia s prichytenými panelami, na ktorú je sklo upevnené. V priestoroch zimnej záhrady i študovne je zabezpečená rekuperácia vzduchu a klimatizácia nutná najmä v letných mesiacoch.


Prevádzkovo-dispozičné riešenie:
Návrh obsahuje jednoizbové alebo dvojizbové byty minimálnych rozmerov, ktoré spĺňajú požiadavky a vybavenie pre študenta. Budova má 14 podlaží- 2 podzemné podlažia slúžiace na parkovanie, prvé nadzemné podlažie ponúka služby formou kaviarne a práčovne. Práčovňa je priestor prístupný nielen pre obyvateľov domu, ale taktiež pre verejnosť. Druhé až desiate nadzemné podlažie má obytnú funkciu, striedajú sa dve typické podlažia podľa rozmiestnenia terás. Jedenáste a dvanáste nadzemné podlažie slúžia pre priestory študovne a zimnej záhrady.