Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Eva Bridová
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, CSc.

NA DANOM ÚZEMÍ NAVRHUJEM POLYFUNKČNÝ SÚBOR V NEPRAVIDELNOM PÔDORYSNOM TVARE. VJAZD DO
PODZEMNEJ GARÁŽE JE NAVRHOVANÝ Z JEDNOSMERNEJ ULICE BAZOVÁ. RIEŠENÉ ÚZEMIE SA NACHÁDZA NA
HRANICI MESTSKEJ ČASTI STÉ MESTO A NOVOVZNIKNUTEJ ŠTVRTI NOVÉ NIVY.
HMOTOVÝ KONCEPT OBJEKTU VYCHÁDZA Z TVARU POZEMKU. OBJEKT JE VYTVORENÝ 8 PODLAŽNOU
NEPRAVIDELNOU POLYGONÁLNOU HMOTOU. PREDELENÍM PARTERU VZNIKÁ PRECHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE
VSTUP DO PLÁNOVANÉHO VNÚTROBLOKU, KTORÝ V BUDÚCNOSTI VZNIKNE ZO ZÁPADNEJ STRANY PARCELY
NA MIESTE TERAJŠEJ ZÁSTAVBY. HMOTA NA 8. PODLAŽÍ USTUPUJE A UMOŽŇUJE TAK VZNIK VEĽKEJ
JUHOZÁPADNEJ SLNEČNEJ TERASY.
POLYFUNČNÝ SÚBOR MÁ DVE HLAVNÉ KOMUNIKAČNÉ JADRÁ NA KTORÉ LOGICKY NADVÄZUJÚ DVA HLAVNÉ
VCHODY PRE REZIDENTOV. DVA SAMOSTATNÉ VCHODY DO POLYFUNKČNÝCH PRIESTOROV - KAVIARNE A
KOMUNITNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU SÚ SITUOVANÉ Z ULÍC ZÁHRADNÍCKA A KARADŽIČOVA. SEVERNE
SITUOVANÉ KOMUNIKAČNÉ JADRO S HLAVNÝM VCHODOM UMOŽŇUJE VSTUP NIELEN PRE REZIDENTOV ALE
AJ DO DO VEĽKÉHO OPEN SPACE ATELIÉRU NA NAJVYŠŠOM 8. PODLAŽÍ. PRÍSTUP DO OBJEKTU
AUTOMOBILOVOU PREPRAVOU A VJAZD DO PODZEMNEJ GARÁŽE JE Z UL. BAZOVÁ, VZHĽADOM NA TO, ŽE
ULICE KARADŽIČOVÁ A ZÁHRADNÍCKA PREDSTAVUJÚ CESTY 1.TIREDY.
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ FASÁDY JE NA 7 PODLAŽIACH TVORENÝ PRIZNANÝM POHĽADOVÝM BETÓNOM A
S VERTIKÁLNYMI POSUVNÝMI LAMELAMI, BIELEJ FARBY, KTORÉ LÍCUJÚ BALKÓNY (NA ZÁPADNEJ A JUŽNEJ
STRANE) A SLÚŽIA AKO AKUSTICKÁ A VIZUÁLNA BARIÉRA OD RUŠNÝCH ULÍC KARADŽIČOVA A ZÁHRADNÍCKA
A TAKISTO AKO TIENENIE V POOBEDNÝCH HODINÁCH. OKNÁ NA CELÓM OBJEKTE SÚ TVORENÉ VEĽKÝMI
PRESKLENNÝMI PLOCHAMI A ICH VÝŠKA ZODPOVEDÁ SVETLEJ VÝŠKE DANÉHO PODLAŽIA. OKENNÉ RÁMY SU
HLINÍKOVÉ. PRESKELNNÝ FASÁDNY SYSTÉM VYUŽÍVA VERTIKÁLNE LÍNIE, ČIM DOPĹŇAJÚ VÝRAZ FASÁDY.