Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: Michal Budinský
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, CSc.

Navrhovaný polyfunkčný dom sa nachádza na úzkej parcele v širšom centre na rušnej križovatke bratislavských ulíc Záhradnícka  a Karadžičova, v dopravnom uzle, dostupnom mestskou hromadnou dopravou. V istom zmysle veľkou výhodou je, že pozemok je ťažké napojiť na individuálnu automobilovú dopravu samostatným vjazdom, keďže je orientovaný v križovatke. Môj projekt som teda založil na základe  výsledkov analýz, že obyvatelia a návštevníci sa sem dopravia MHD, na bicykli, peši či alternatívnymi druhmi dopravy.

Mojím cieľom bolo vytvoriť dom, ktorý sa stane generátorom aktivity komunity, ktorá tu žije.  Budova je rozdelená na súkromné, spoločné a verejné priestory a ponúka atraktívne bývanie v typologicky rôznorodých bytoch s rôznou obytnou plochou tak, aby bývanie vyhovovalo viacerým spoločenským vrstvám.

Funkčné členenie vyplýva z archetypu remeselníckeho mestského domu - na prízemí sa nachádzajú priestory pre obchod a podnikanie a na poschodí bývanie. Chodník vedúci podlubím sa plynule vnára do priestorov obchodných prevádzok či drobného občerstvenia v parteri budovy. Hlavnú vstupnú halu tvorí priestor otvorený na výšku troch podlaží. V podzemných priestoroch je kinoklub, s malou premietacou sálou, ktorá slúži aj na organizovanie debát, koncertov či divadiel, v ostatnej ploche je zázemie obyvateľov a bicykliareň pre zamestnancov. Na druhom podlaží sú voľne usporiadateľné huby, kde sídlia ateliéry a dielňa s grafickým vybavením. Tretie poschodie je dispozične otvorený priestor so sídlom redakcie. V severnej časti je konferenčná sála s možnosťou širokého využitia na besedy, konferencie, školy tanca a iné spoločenské aktivity. Na štvrtom a piatom nadzemnom podlaží sú byty, hmota postupne terasovito ustupuje, z vnútrobloku sa otvára do otvorenej pavlače. Na ustúpenom šiestom podlaží je spoločná letná kuchyňa s knižnicou a veľkou terasou, slúži ako prenajímateľný priestor na rodinné oslavy, stretnutia, ako klub pomalosti či ako oddychový priestor.