Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Hana Cibiriová
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, CSc.


Cieľom návrhu polyfunkčného domu na nároží ulíc Záhradnícka a Karadžičova v Bratislave je zlepšenie kvality okolia tohto územia svojimi funkciami. Tento návrh je impulzom pre revitalizáciu celého bloku, ktorý už aktuálne nevyhovuje požiadavkám lokality širšieho centra, v ktorej sa nachádza. Navrhované funkcie dodávajú riešenému urbanistickému konceptu vyššiu kvalitu.

Postupne klesajúca hmota „kvádrov“ reaguje na polohu navrhovaného objektu. Hmota je najvyššia v nárožnej pozícií a postupne klesá. Vytvára sa tak priestor na umiestnenie terás. Tvar hmoty sa prispôsobuje nárožiu, z čoho vyplýva i jeho pôdorysný tvar písmena „l“.

Na základe meniaceho sa chápania mobility v meste, pričom automobilová doprava ustupuje do úzadia a začínajú sa viac využívať alternatívne formy dopravy – bicykle, skútre, kolobežky, či MHD, sa v navrhovanom objekte nenachádzajú parkovacie miesta pre automobily, ale odkladacie miesta pre alternatívnu formu dopravy, najmä bicykle. V blízkosti riešeného pozemku sa nachádza hneď niekoľko stanovíšť alternatívnej formy dopravy - Slovnaft BAjk, Rekola, stanovište taxíkov, či zastávky MHD. V budúcnosti je taktiež plánovaná električková trasa cez Karadžičovu ulicu, čím sa ešte zvýši počet zastávok MHD a teda možností využitia alternatívnej formy dopravy.

Urbanistické riešenie

Riešený pozemok sa nachádza v širšom centre Bratislavy, na okraji mestskej časti Ružinov. Pozemok je rovinatý, lichobežníkového tvaru s rozlohou 892 m2. V okolí sa nachádzajú prevažne bytové domy, niektoré i s aktívnym parterom, objekty služieb, garáže a niekoľko administratívnych budov. Výška okolitej zástavby je v rozmedzí 4 až 15 podlaží. V novom urbanistickom návrhu celého bloku je vytvorený vnútroblok, s množstvom vegetácie, retenčnou nádržou na následné zavlažovanie vegetačných plôch a taktiež komunitné záhrady, ktoré by slúžili nielen na pestovanie plodín, ale aj zdokonaľovanie zručností, upevňovanie komunitných vzťahov či podpora zdravšieho životného štýlu a ekologického myslenia.

Architektonické a dispozičné riešenie

Navrhovaný objekt má 6 nadzemných a jedno podzemné podlažie. V suteréne sa nachádza garáž pre bicykle, šatne s hygienou, TZB, kobky pre rezidentov či časť multifunkčného priestoru, ktorý prepája prvé nadzemné a podzemné podlažie. Do garáže sa je možné dostať rampou pre bicykle, ktoré potom možno odložiť do poschodových cyklostojanov. Použitie poschodových cyklostojanov šetrí miesto a je tak možné uložiť viac bicyklov na menšiu podlahovú plochu. Cyklostojan umožňuje uzamknutie rámu bicykla spolu s predným kolesom. Manipulácia s bicyklom vo vrchnej pozícií je na princípe páky a preto je jednoduché použitie pre kohokoľvek. Ďalej sa v suteréne nachádzajú šatne s hygienou, kde je možné sa prezliecť po príchode do objektu či pred odchodom z objektu na bicykli. Pre rezidentov sú v suteréne umiestnené kobky, ktoré slúžia ako odkladací priestor.

Hlavný vstup do objektu sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží Karadžičovej ulice. Zo vstupnej haly je možné sa dostať do multifunkčného priestoru, ktorý má množstvo využití – napr. pre výstavné účely, diskusie, premietanie filmov, spoločenské hry či akcie, prednášky, meetingy alebo debaty. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú taktiež prenajímateľné priestory so zázemím, do ktorých je možný vstup priamo zo vstupnej haly alebo zo Záhradníckej ulice.

Druhé a tretie nadzemné podlažie slúžia ako administratívne priestory. Prístup je možný komunikačným jadrom cez zasklenú pavlač, ktorú možno podľa potreby využívať – napr. ako oddychovú zónu. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádza terasa, ktorú môžu nájomníci administratívnych priestorov naplno využívať. Môžu tu tráviť čas v rámci prestávok, nadýchať sa čerstvého vzduchu či len tak sa pokochať výhľadom, napr. na protiľahlý revitalizovaný parčík.

Vyššie nadzemné podlažia, teda štvrté až šieste nadzemné podlažie, majú obytnú funkciu. V objekte sa nachádza 7 bytov, prevažne jedno a dvojizbové a jeden trojizbový mezonet. Prístup do bytov je z pavlače, ktorá môže mať aj komunitný charakter – miesto stretávania sa rezidentov a trávenia spoločného času. Každý z bytov má aj vlastnú terasu.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Konštrukčný systém navrhovaného objektu tvorí železobetónový skelet. Modul v pozdĺžnom smere budovy má veľkosť 6 m a v priečnom 7,8 m. Rozmery stĺpov sú 400 x 400 mm. Základy sú vyhotovené ako tzv. biele vane z hydrofóbneho betónu. Konštrukčná výška podlaží je 4,6 m a svetlá 3,6 m a pri obytných podlažiach je konštrukčná výška 3 m, pričom svetlá výška je 2,65 m. Strechy navrhovaného objektu sú ploché, no ich využitie je rôznorodé, takmer polovica z nich je vegetačná, a teda, aj ich konštrukčná výška je vyššia, ďalšia časť slúži ako terasy pre byty, alebo pre administratívu a zvyšná, najmenšia, časť slúži iba svojej primárnej funkcii.

Fasáda je tvorená omietkou v bledom odtieni, posuvné exteriérové tienenie je z dreva v bledohnedom odtieni. Výrazný architektonický prvok, konštrukcia terasy, je taktiež z dreva, pokrytá popínavou vegetáciu. Na fasáde od Záhradníckej ulice sa nachádza vertikálna záhrada, ktorá pomáha k znižovaniu teploty okolia či prašnosti a hlučnosti od rušnej križovatky.