Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Dominika Dancziová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.

FILOZOFIA NÁVRHU
Hlavnou myšlienkou môjho návrhu polyfunkčného domu bolo vytvoriť objekt výrazný svojou fasádou, nachádzajúci sa na nároží dvoch ulíc, ktorý svojim vzhľadom ponúka nespočetnú variabilitu. Budova je so svojím preskleným vertikálnym členením rozdelená na akoby 3 rôzne časti, kde každá časť budovy má svoju funkciu, no zároveň je celý interiér prepojený a tvorí jeden celok. Jednotlivé časti budovy sú rovnako vysoké, no presklenia sú v rôznych výškach, čo dodáva budove neobyčajný výraz . Objekt bol navrhnutý ako celkovo 7 podlažná budova, ktorá svojou výškou zapadá do okolitej hustej zástavby. Silueta objektu sa na pozemku rozširuje smerom na sever a zároveň lemuje jeho pomerne úzky tvar.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Riešené územie sa nachádza na nároží ulíc Karadžičova a Záhradnícka v mestskej časti Staré mesto v Bratislave. Pozemok má orientácie na všetky svetové strany, čo ponúka viac možností pri tvorbe dispozícií.  Zo svetových strán sever, západ, juh je pozemok ohraničený hlavnými osami cestnej komunikácie a frekventovanou križovatkou.  V mojom prípade som objekt riešila ako súčasť veľkého bloku až po ulicu Svätoplukova. Vzhľadom na absentujúcu zeleň v okolí a nedostatok verejného priestoru som vytvorila priestor, ktorý by to všetko ponúkol. Pre navrhovanú polyfunkciu je tento verejný priestor veľkou výhodou, ako aj celková lokalita v blízkosti centra mesta a aj samotné veľmi dobré dopravné napojenie.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Polyfunkčný dom tvorí 6 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie. Podzemná garáž je zdieľaná s okolitými objektmi v bloku s prístupom z Bazovej ulice. Na 1. nadzemnom podlaží je hlavný vstup do budovy zo západnej strany v blízkosti nárožia. Ďaľší hlavný vstup sa nachádza aj z východnej strany, zvnútra bloku. 1. nadzemné podlažie - parter je z celej západnej aj severnej strany mierne zasunutý, čo vytvára väčší priestor na pozemku, voľnejší prístup do budovy. Vstupná hala je veľká a priestranná s rôznym oddychovým sedením. Na severozápade sa na tomto podlaží nachádza obchod s oblečením a doplnkami prístupný priamo z  budovy a taktiež aj so samostatným vstupom zo západnej časti. Z haly je prístupné taktiež kvetinárstvo, aj s vlastným vstupom. Z komunikačného jadra je na každom podlaží okrem bytov hygiena. Z juhozápadnej strany sa nachádza kaviareň so samostatným vstupom. Kaviareň je mierne zasunutá aj z východnej strany.  Pri kaviarni sa nachádza exteriérový priestor, ktorý slúži ako zásobovanie a taktiež aj na komunálny odpad. Na 2. až 4. nadzemnom podlaží sa nachádzajú administratívne pracoviská pre jednotlivé firmy. Na každom z týchto podlaží sa na severnej časti budovy nachádza jedna firma a na južnej strane druhá firma. Všetky administratívne priestory sú variabilné, otvorené priestory s ľahkými posuvnými priečkami. Mobiliár aj samotné členenie priestorov je vytvorené tak, aby sa daný pracovník cítil komfortne. Všetky administratívne pracoviská majú svoju vlastnú kuchynku, zasadačku, či už oddychové zóny na sedenie. Pre väčšie, prestížnejšie firmy je na danom podlaží aj recepcia. Na 5. a 6. podlaží sa nachádzajú bytové priestory. Severná a stredná časť budovy sú na oboch podlažiach rovnaké a nachádzaju sa tu dva 2- izbové byty, jeden 4-izbový a dva 1-izbové byty. V južnej časti budovy sa na 5. podlaží nachádza jeden 2-izbový a jeden 1-izbový byt. Na 6. podlaží sa na južnej časti nachádza samostatný luxusný 4-izbový penthouse s vlastnou terasou, ktorá sa nachádza na pochôdznej streche 5. podlažia v časti vertikálneho preskleného členenia  a je od ostatných bytov odizolovaný.  Byt ponúka orientáciu na všetky svetové strany, čím vytvára luxusné priestory aj pre náročnejších ľudí. Na pochôdznej streche je taktiež terasa aj pre jeden 1-izbový byt orientovaný na západ. Na oboch podlažiach sa nachádzajú aj spoločné práčovne, vytvorené pre menšie bytové jednotky.


KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE
Objekt je navrhnutý s kombinovaným stĺpovým a stenovým systémom s modulom v rozmere 8,1 m. Celá konštrukcia stavby je navrhnutá ako železobetónová. Na 1. nadzemnom podlaží je pridaný modul podporných stĺpov, ktoré prenášajú zaťaženie konzoly nad nimi. Fasáda budovy je z betónových fasádnych obkladových panelov, ktorých výhodou je rôzna variabilná veľkosť. Na výrobu takýchto fasádnych panelov sa využívajú 90% prírodné suroviny, pričom betón je celkovo vo svojej podstate prírodným produktom. Jednotlivé časti budovy sú farebne rozlíšené v bielej a prírodnej hnedej farbe. Ako kontrast k betónovej fasáde tvoria vertikálne presklené časti budovy vychádzajúce z takmer celopreskleného parteru.