Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Soňa Dorušiaková
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. H. Pifko, PhD.


LOKALITA


POLYFUNKČNÝ OBJEKT JE NAVRHNUTÝ NA NÁROŽÍ KRADŽIČOVEJ A ZÁHRADNÍCKEJ ULICI V MESTSKEJ ČASTI RUŽINOV V BRATISLAVE. POZEMOK SA NACHÁDZA PRI KRIŽOVATKE A V POMERNE HLUČNOM PROSTREDÍ. NACHÁDZA SA V CENTRE MESTA, MÁ DOBRÉ NAPOJENIE MHD, V SUSEDSTVE SA STAVAJÚ MODERNÉ NOVÉ NIVY. OKOLIE JE VYBAVENÉ GASTRO PREVÁDZKAMI, SLUŽBAMI, OBCHODMI, ZDRAVOTNÝMI ZARIADENIAMI, AJ ŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI, ČO VŠAK ABSENTUJE JE ADMINISTRATÍVA. V BEZPROSTREDNEJ BLÍZKOSTI CHÝBA KVALITNÁ ZELEŇ I POLOVEREJNÉ PRIESTORY, ČI ESTETICKÁ ZELEŇ.

NÁVRH

OBJEKT JE VSADENÝ DO NOVONAVRHNUTEJ ZÁSTAVBY, JE SOLITERNOU STAVBOU, NAKOĽKO REAGUJE NA NOVÚ ZÁSTAVBU POPRI KARADŽIČOVEJ ULICI. IDE O OBJEKT S NETRADIČNOU KOMBINÁCIOU HOTELA A ADMINISTRATÍVY, NAKOĽKO V BLÍZKOSTI SA NACHÁDZA MÁLO PRECHODNÉHO BÝVANIA, ČI KANCELÁRII.

FUNKCIA

BUDOVA MÁ HLAVNÝ VSTUP ZO SEVERNEJ STRANY, Z NÁROŽIA. MÁ POLYFUNKČNÝ PARTER, V KTOROM SA NACHÁDZA KAVIAREŇ S TERASOU A POSEDENÍM VO VNÚTRBLOKU, OBCHODÍKY, VSTUPNÁ HALA S RECEPCIOU PRE ADMINISTRATÍVNU ČASŤ, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A KOMUNIKAČNÉ JADRO. NA 2. A 3. NADZEMNOM PODLAŽÍ SA NACHÁDZAJÚ KANCELÁRSKE PRIESTORY PRE PRIBLIŽNE 100 ZAMESTNANCOV. NA 4. PODLAŽÍ SA NACHÁDZA HOTELOVÁ RECEPCIA S RAŇAJKÁRŇOU PRE HOSTÍ A DVE VEĽKÉ SEMINÁRNE MIESTNOSTI PRE PRÍLEŽITOSTNÉ PREDNÁŠKY, SÚSTREDENIA, SEMINÁRE ČI MENŠIE KONFERENCIE. 5. PODLAŽIE PATRÍ HOTELOVÉMU BÝVANIU A WELLNESSU, ČI REKREÁCIE HOTELOVÝCH HOSTÍ, NAKOĽKO SA TAM NACHÁDZA FITNESS, SAUNA I MASÉRSKE SLUŽBY. NA POSLEDNOM PODLAŽÍ JE TAKTIEŽ HOTELOVÉ BÝVANIE S ADMINISTRATÍVOU HOTELOVEJ PREVÁDZKY A ICH SOCIALNÝMI ZARIADENIAMI. V SUTERÉNE SA NACHÁDZA TZB, A PARKOVANIE PRE ZASMETNANCOV, HOSTÍ HOTELA. DO PODZEMNEJ GARÁŽE SA VCHÁDZA Z BAZOVEJ ULICE, NAKOĽKO NIE JE TAK FREKVENTOVANÁ.

FASÁDA

MÁ KOMPAKTNÝ TVAR A UCELENÝ VZHĽAD. POZOSTÁVA ZO SKELETOVÉHO KONŠTRUKČNÉHO SYSTÉMU. MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE FASÁDY POZOSTÁVA Z BIELEJ OMIETKY, DOPLNENÁ JE O JEMNE ZAFARBENÉ SKLENENÉ ZÁBRADLIE, KTORÉ JE PRI FRANCÚZSKY OKNÁCH V HOTELOVÝCH IZBÁCH.