Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Adrián Ďurmek
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. H. Pifko, PhD.

Architektúra a filozofia navrhovaného objektu by mala stmeľovať jestvujúce a navrhované funkcie a svojím poslaním vtlačiť riešenému urbanistickému konceptu vyššiu kvalitu. Návrh by mal reflektovať blízkosť centra mesta, obľúbeného obytného súboru 500 bytov, novovznikajúceho moderného susedstva NOVÉ NIVY a pôvodnej bytovej zástavby spolu s revitalizovaným parčíkom v blízkosti. Mal by vzniknúť unikátny priestorový a programový koncept spolupracujúci s okolitými pôvodnými a novovzniknutými prevádzkami a ponúkaným potenciálom lokality. Priestorovú skladbu a prevádzkové vzťahy je potrebné prispôsobiť moderným a aktuálnym požiadavkám.         
Po skúšaní viacerých alternatív som sa rozhodol pre organickejšiu formu, čomu odpovedá aj vzhľad budovy. Hmotu som rozdelil na tri funkčné celky, administratívu ktorá je najvyššia a galériu s bytovkou ako dopĺňajúce nižšie. Taktiež som chcel kompozične zdôrazniť pasáž prepájajúcu navrhovaný vnútroblok s parčíkom na druhej strane ako aj hmotu galérie.  Tomu odpovedá   zasunutie stredovej hmoty smerom do objektu.  Tento princíp zároveň prispel k väčšej čitateľnosti budovy, je z nej cítiť, čo sa kde odohráva. Taktiež to pomáha k lepšej orientácii pre jej budúcich užívateľov.
Okrem samotného objektu sme riešili aj urbanizmus v bezprostrednom okolí. V mojom návrhu som sa rozhodol vytvoriť vnútroblok, spriechodnený pasážami. Okrem spriechodnenia územia plnia aj funkciu prístupového miesta pre odvoz odpadu a taktiež slúžia na zásobovanie niektorých prevádzok. Priestor garáže je pod celým vnútroblokom pričom je prístupný rampou z ulice bazová.
Objekt je funkčne rozčlenený vertikálnym smerom na tri samostatne funkčné celky. Administratíva umiestnená pri križovatke má kom. Jadro osadené v strede objektu, smerom k fasádam sú umiestnené kancelárske priestory. Parter tejto časti pozostáva zo vstupného priestoru a dvoch oddelených prevádzok - potraviny a kaviareň. Šieste NP, má vyššiu sv. výšku ako ostatné podlažia. Je to z toho dôvodu, že je tu umiestnená reštaurácia pre jej zamestnancov, ktorá ponúka pekné výhľady smerom do okolia. Zároveň je z nej možnosť vyjsť do exteriéru na pochôdznu strechu ako aj do klubovne.
Z pasáže, je možnosť prejsť po schodisku smerom do galérie. Priestor galérie je samostatným celkom oddeľujúcim administratívnu a bytovú časť. Slúži pre rôzne výstavy a kultúrne podujatia, zároveň je to reprezentatívny priestor celej budovy, čomu odpovedá aj jeho veľké zasklenie.
Nižšia bytová časť je päťpodlažná. V parteri sa nachádzajú prevádzky - materská škôlka s kapacitou 20 detí pri pasáži a fittness centrum na druhej strane. V strede medzi týmito prevádzkami je vstupná časť s kom. Jadrom do bytovky prístupná z ulice Karadžičova. Každé z podlaží je tvorené štyrmi bytmi okolo jadra. Na streche majú obyvatelia bytovky klubovňu, plniacu funkciu spoločného priestoru.  
 Je tu použitý nosný železobetónový skelet, ktorý je priznaný aj na fasáde objektu, ktorý dotvára kompozíciu fasády. Okná idú všade cez celú výšku podlažia. Fasáda objektu je zhotovená z keramického obkladu žltosivej farby.