Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Katarína Gáliková
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. H. Pifko, PhD.


KONCEPT
HLAVNOU MYŠLIENKOU BUDOVY JE ÚPÚTAŤ SVOJÍM DYNAMICKÝM VHĽADOM A
VTIAHNÚŤ ĽUDÍ DO SVOJEJ DISPOZÍCIE. BUDOVA SA TÝČI NA ROHU KRIŽOVATKY AKO
MOHUTNÁ SOCHA. TOČIACA SA ZA POHĽADOM OKOLOIDÚCEHO DIVÁKA.

URBANIZMUS
POZEMOK SA NACHÁDZA VO VÝBORNEJ LOKALITE NA KRIŽOVATKE ULÍC KARADŽIČOVA A
ZÁHRADNÍCKA V BRATISLAVE, V MESTSKEJ ČASTI STARÉ MESTO. V OKOLÍ JE DOSTATOK
DOPRAVNÝCH NAPOJENÍ. V BUDÚCNOSTI JE PREDPOKLAD, ŽE CEZ KRIŽOVATKU POVEDIE
TAKTIEŽ ELEKTRIČKOVÁ TRASA. VYBYVENOSŤ TEJTO LOKALITY JE NA VYSOKEJ ÚRONI, V
OKOLÍ SA NACHÁDZAJÚ VŠETKY POTREBNÉ SLUŽBY A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ. ĎALŠIA
VÝHODA JE V MNOŽSTVE MESTSKEJ ZELENE V DOSTUPNEJ VZDIALENOSTI. TU SA ALE
SAMOTNÁ BUDOVA SNAŽÍ PRISPIEŤ SVOJIMI ZELENÝMI TERASAMI K EŠTE ZDRAVŠIEMU
PROSTREDIU PRE ŽIVOT ĽUDÍ.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
BUDOVA JE ČLENENÁ NA VERTIKÁLNE USKOČENÉ PODLAŽIA, KTORÝMI ZÍSKAVA SVOJU
DYNAMIKU. TENTO SPÔSOB RIEŠENIA TIEŽ MÔŽE ZA VZNIK VEĽKÝCH ZELENÝCH TERÁS,
KTORÉ SKRÝVAJÚ RÔZNE VYUŽITIA A AKTIVITY.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
V PODZEMÍ RIEŠENÉHO OBJEKTU SA NACHÁDZA PARKOVANIE, SKLADY, KOBKY PRE
OBJEKTY 2 A 4 A VSTUPY DO KOMUNIKAČNÝCH JADIER. NA PRÍZEMÍ SA DOSTÁVAME
POPRI OBCHODNEJ PASÁŽI, VEDÚCEJ DO VNÚTROBLOKU NOVONAVRHNUTÉHO
KOMPLEXU, K HLAVNÉMU VSTUPU DO BUDOVY. TU SA NACHÁDZA RECEPCIA AJ SO
SVOJOU ADMINISTRATÍVOU A BEZPEČNOSTNE RIEŠENÉ JADRO S MOŽNÝM VSTUPOM
LEN NA ČIPOVÉ KARTY. NA DRUHOM A TREŤOM NADZEMNOM PODLAŽÍ SA
NACHÁDZAJÚ OPENSPACE PRIESTORY PRE JEDNU ALEBO DVE RÔZNE FIRMY. CIEĽOM
BOLO VYTVORIŤ ČO NAJVIAC MOŽNÝCH PRISPÔSOBITEĽNÝCH RIEŠENÍ PREVÁDZKY
ADMINISTRATÍVNYCH PODLAŽÍ. NA ŠTVRTOM PODLAŽÍ SA NACHÁDZAJÚ SAMOSTATNÉ
KANCELÁRIE NA PRENÁJOM A RELAXAČNÁ TERASA S JÓGA MIESTOM NA CVIČENIE.
PIATE PODLAŽE JE ROZDELENÉ NA DVE ČASTI PRE DVE SPOLOČNOSTI, SO SPOLOČNOU
ŠPORTOVOU TERASOU S RÔZNYMI MOŽNOSŤAMI NA AKTÍVNY ODDYCH OD PRÁCE.
ŠIESTE NADZEMNÉ PODLAŽIE JE VENOVANÉ PRENAJÍMATEĽNÉMU KRÁTKODOBÉMU
UBYTOVANIU KLIENTOV DOCHÁDZAJÚCICH ZO ZAHRANIČIA, PRÍPADNE VLASTNÝCH
ZAMESTNANCOV BUDOVY. NA TOMTO PODLAŽÍ SA TIEŽ NACHÁDZA ODDYCHOVÁ
TERASA S MIESTOM NA GRILOVANIE, LEHÁTKAMI A ĎAĽŠÍMI MOŽNOSŤAMI PRE PASÍVNY
ODDYCH.

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE
BUDOVA MÁ STĹPOVÚ ŽELEZOBETÓNOVÚ NOSNÚ KONŠTRUKCIU S OSOVÝM MODULOM
8,1m. FASÁDA POZOSTÁVA S VELKOPLOŠNÝCH ODVETRÁVANÝCH PANELOV DOPLNENÝCH
O CELOSKLENENÉ VOTKNUTÉ ZÁBRADLIA NA TERASÁCH. OKNÁ NA FASÁDE S DVOJTÝ
ODSKOKOM DÁVAJÚ MOŽNOSŤ SKRYŤ ROLETOVÉ TIENENIE OKIEN. CELÝ VÝJAV DOPĹŇA
ZELEŇ PLAZIACA SA PO FASÁDE.