Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Roman Gatyáš
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

Neustále sa rozvíjajúce hlavné mesto Slovenska vyžaduje stále nové miesta pre prácu, bývanie a iné funkcie. Veľký dopyt je hlavne po bývaní, ale keďže sa Bratislava stala biznis centrom na Slovensku, administratívnych priestorov nikdy nie je dosť. Polyfunkčný objekt spája presne tieto dve funkcie s inými službami a priestormi. 

 

Situovanie

Pozemok pre navrhovaný polyfunkčný dom je situovaný v Bratislave na priesečníku mestských častí Staré mesto a Ružinov, konkrétne na nároží križovatky ulíc Karadžičova a Záhradnícka. Karadžičova je z pohľadu histórie budovania mesta považaná za prvý mestský okruh Bratislavy. Záhradnícka ulica križuje tento mestský okruh a smeruje do centra mesta. Na Karadžičovej ulici nájdeme mnoho nových kancelárskych budov. Tento bulvár spojený s oblasťou Mlynské Nivy vytvára hlavné biznisové centrum Bratislavy. Neďaleko pozemku sa nachádzajú aj najznámejšie bytové objekty 500 bytov. Pozemok je umiestnený v západnej časti mestského bloku . Z východnej strany je pridružený nízkej zástavbe. Štruktúra tohto mestskkého bloku je chaotická a vystavaná “na kolene”. V budúcnosti uvažujeme o zmene zástavby tohto bloku, s využitím hlavne obytnej funkcie.

 

Urbanistický koncept 

Okolitá zástavba je v priemere vo výške 6 až 8 podlaží. Smerom na sever sa nachádza vyššia budova s výškou 51 metrov. Budovy v tejto časti sú pozostatky s funkcionalizmu. Presne dané jednoduché tvary s jednoduchou fasádou a rastrom. Navrhovaná budova sa drží presne daných liníí, ale taktiež okolitej zástavby. Tvar budovy je navrhnutý ako naznačujúca gradácia nárožia. Vežová časť budovy pôsobí ako dominanta na nároží oboch ulíc, aj keď nepresahuje výšku susednej vyššej budovy, keďže tá je vsunutá viac do pozemku a skôr zapadá v okolitej zástavbe. V rôznych pohľadoch budova vyčnieva spoza ostatných a tvorí “maják” v tejto oblasti. 

 

Architektonický koncept

Navrhovaný polyfunkčný dom reaguje na okolitú štruktúru a jej funkcie. Budovu tvoria 4 časti. V prvej  podzemnej časti sa nachádza zakladač áut a kobky pre obyvateľov. Druhá časť obsahuje obslužné prevádzky, ktoré sa nachádzajú v strede dvojpodlažného ustúpeného parteru. Tieto priestory rátajú s dvojpodlažnou prevádzkou pizzerie alebo reštaurácie a taktiež s prevádzkou kaviarne, ktorej súčasť bude kníhkupectvo na podlaží. V severnej časti je situovaný vstup pre rezidentnú časť budovy a v južnej časti vstup pre administratívnu časť a vjazd do zakladača áut. Nasledujúce 4 podlažia patria administratívnej časti s prenajímateľnými kanceláriami, ateliérmi, co-working priestormi, zasadačkami a na šiestom podlaží aj s úzkou terasou. Týmito podlažiami prechádza komunikačné jadro s únikovými schodiskami, ktoré slúžia najmä pre rezidentnú časť , ale v prípade núdze je možné použiť schodisko aj z administratívnej časti. V tretej rezidentnej časti sa nachádzajú 1-izbové, 2-izbové, 3-izbové a aj 4-izbové byty. Byty sú delené v pomere 3x 1+kk, 8x 2+kk, 8x 3+kk a  2x 4+kk. Okrem 1-izbových bytov má každý byt prístup k balkónu orientovanému na juh. 

Ustúpený parter, ktorý má dve podlažia vytvára pasáž pre chodcov, ktorá je chránená a oddelená nosnými stĺpami v tvare V. Stĺpy podopierajú podlažia nad touto pasážou a sú vyhotovené v pohľadovom betóne. Fasáda je potiahnutá vápencovým vzorom, ktorá skôr pripomína vápencový obklad. Táto fasáda je z veľkej časti prekrytá mriežkou, ktorá vytvára falošný konštrukčný systém. Je konštruovaná z fasádnych úzkych panelov. Vzhľad tejto mriežky odráža vnútornú funkciu budovy. Nepravidelný raster zobrazuje administratívnu funkciu a pravidelný zasa rezidentnú. Spolu však vytvárajú ucelený fasádny prvok. Exteriérové priestory sú ohradené zábradlím so sklenou výplňou. Okenné otvory sa ťahajú od podlahy až po strop a niekde vypĺňajú celé polia na mriežke. Strecha, ktorá pokrýva administratívnu časť je vegetačná s extenzívnou zeleňou.