Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Zlatica Hlaváčová
 : 3. ročník
 : Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

Ideou môjho návrhu bolo vytvoriť polyfunkčný dom, ktorý zapadne do zadaného prostredia nachádzajúceho sa takmer priamo v centre Bratislavy. Dala som si za cieľ návrhom zjednotiť riešenú časť mesta. Udržať štýl zástavby v okolí riešenej križovatky a zároveň do oblasti vniesť na pohľad príjemnú, nerušivú novú stavbu a funkcie. Okrem toho som dbala na vhodné riešenie vzťahov budovy k infraštruktúre miesta, nezabúdajúc ani na ekologické dopady navrhovanej budovy.  

Riešený pozemok ležiaci na križovatke dvoch veľmi frekventovaných ulíc som sa rozhodla riešiť ako miesto aktívneho pohybu osôb. Blízkosť k historickému centru, školám, parkom, obchodným domom a ďaľším službám zabezpečuje budove lukratívnu polohu v rámci Bratislavy a vysokú koncentráciu pohybu osôb v jej okolí. Z tohto dôvodu je aj polyfunkcia budovy zabezpečená prevádzkami, ktoré poskytnú pauzu, oddych chodcom pohybujúcim sa v okolí, ktorí smerujú do centra/z centra či budú slúžiť práve pre obyvateľov danej budovy. 

Riešený pozemok svojou polohou poskytuje ideálne podmienky pre využívanie alternatívnych foriem dopravy ako sú MHD, bicykle, kolobežky, e-kolobežky, korčule či chôdza. Toto je ďaľším dôvodom prečo sú prevádzky navrhované ako miesta dostupné pre peších, cyklistov a najmä pre obyvateľov danej budovy, nie ako miesto veľkej koncentrácie služieb, ktoré by lákalo ľudí prichádzať autami vo veľkých množstvách. 

Po analýze okolia a úvahách o rôznych formách som sa napokon rozhodla pre zjednotenie štýlu budovy s pravidelným rastrom a jednoduchosťou fasád budov stojacich v okolí zadaného pozemku. Pri vytváraní urbanistického konceptu navrhovanej budovy – jej zakomponovanie do bloku nových budov, som zvolila rozohranú, nepravidelnú fasádu zo strany vnútrobloku, aby bola táto strana budovy bližšie ľudskej mierke a vytvárala menej strohé prostredie. Celkovo som na budove aplikovala dva rôzne prístupy: čistý, jednoduchý zo strany od ulice inšpirovaný napríklad budovou starého Avionu na Americkom námestí či celkovo tvorbou 30.rokov 20.storočia na Slovensku a rozohrané bloky na strane vnútrobloku, inšpirované tvorbou ateliérov BIG či MVRDV. 

Pokiaľ ide o dispozičné riešenie riadila som sa najmä predpokladaným typom obyvateľov – pracujúci ľudia v aktívnom veku a rodiny so školo-povinnými ďeťmi. Z toho titulu som do návrhu zakomponovala najmä dvojizbové byty, ktoré poslúžia aktívnym, mladým ľuďom a 14 troj- a štvorizbových bytov pre rodiny, z ktorých väčšina disponuje aj terasou zabezpečujúcou súkromný exteriérový priestor.