Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Peter Jukl
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Tibor Varga, PhD.


Komplex je navrhnutý ako polyfunkčné centrum, plánované s administratívno-coworkingovou časťou (do 1.-5. NP) a bytovou časťou (6.-11.NP), pri dodatočnom doplnení prevádzky kaviarne v severnej časti parteru. 

Parter navrhovaného objektu vo veľkej miere slúži reprezentatívnym účelom, veľké foyer s recepciou umožňuje ľahkú orientáciu návštevníkov a ich následný kontrolovaný vstup do objektu. Aula prechádzajúca dvomi podlažiami (1.NP - 2.NP) taktiež návštevníkovi naznačuje funkciu budovy, do ktorej vstupuje. Prídavným priestorm sú kaviareň so samostatným vstupom zo severu s umožneným chráneným prechodom do priestorov foyer - to otvára možnosť obsluhy auly a meetingových priestorov druhého nadzemného podlažia práve personálom kaviarne. V časoch, kedy by sa aula nevyužívala, by mohla slúžiť ako istý typ chillout zóny pre všetkých návštevníkov objektu. V parteri sa ďalej nachádza autovýťah, odpadové hospodárstvo, schránky a prenajímateľná úschovňa bickylov. (1.NP)

Navrhovaný objekt sa v maximálnej miere prispôsobuje flexibilnosti administratívnych priestorov, určených na prenájom, buď jednej, alebo viacerým firmám na poschodí s možnosťou otvorenia priestorov (openspace working) alebo uzavretia priestorov do tzv. bunkových kancelárií. (3-4.NP)

Možnosť prenájmu samostatných pracovných stolov (coworking) sa uvažuje aj na druhom nadzemnom podlaží, kde som spolu so zázemím vytvoril priestory aj pre prezentačné účely (pre investorov), ktoré si budú pracovníci coworkingu môcť taktiež prenajať a používať. Tento princíp by sa dal uplatniť aj samostatne, pre prípadné malé stretnutia, resp. pracovné porady.  (2.NP)

Hmota objektu (5.NP) ustupuje a typologicky sa prispôsobuje bytovej časti, kde navrhujem 3x 3-izbové byty (40,40,60m2) na typickom podlaží (6. - 11. NP). Ustúpenie hmoty vytvára priestor pre letnú zelenú záhradu, ktorá bude doplňovať funkciu dodatočných prenajímateľných priestorov určených na prezentačné účely, menšie kongresy, prípadne stretávky s vyššou potrebou komfortu. Ustúpenie je dôvodené prihliadaním na svetlotechnické požiadavky budovy (s obytným podlažím na 2.NP) susediacej na cez ulicu karadžičova zo severnej strany navrhovaného objektu.