Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Kristína Králiková
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

FILOZOFIA 

Cieľom návrhu bolo vytvoriť polyfunkčný objekt, ktorý by prostredníctvom analýz danej lokality najvhodnejšie vyplnil riešené územie. Mal by prilákať širokú škálu ľudí rôznej generácie, obohatiť okolie svojou funkciou, architektúrou a pridanou hodnotou.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Pozemok je situovaný na nároží ulíc Karadžičova a Záhradnícka v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Kvôli rušnej križovatke je vjazd do podzemnej garáže orientovaný z vedľajšej Bazovej ulice. Z tejto strany je taktiež vstup pre členov ateliéru, ktorý je oddelený od prevádzky galérie. Hlavný vstup je orientovaný zo západu priťahujúc ľudí z veľkej križovatky.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Po zmapovaní okolia som dospela k záveru, že najvhodnejšou funkciou je galéria, ktorá by mohla spájať okolité starožitníctva a následne ich zviditeľniť. Aby som naplnila myšlienku prilákania rôznych generácií, obohatila som galériu o moderné umenie, ateliér pre študentov architektúry, dizajnu, umelcov a dať im možnosť vystavovať svoje návrhy verejne. Po vstupe do foyer a recepcie sa presúvame do ArtCafé, odkiaľ začína vertikálna výstava na schodiskách ťahajúcich sa cez otvorený priestor štyroch podlaží. Druhé až štvrté podlažie na severnej strane je venované Artšrot galérií, na južnej strane modernému umeniu. Piate podlažie slúži ako výstavný priestor pre členov ateliéru, z ktorého je prístup na otvorenú terasu ťahajúcu sa aj po obvode budovy. Na šiestom podlaží sa nachádza ateliér s možnosťou výstupu na zelenú strechu. Odkladacie skrinky, hygiena a sklady sú umiestnené v suteréne.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Konštrukcia budovy je tvorená skeletom z oceľobetónových stĺpov a vnútorných jadier. Predsadená fasáda z oceľobetónových Vierendeelových nosníkov drží 2.-4. a 6. podlažie a je podopieraná skeletom. Vďaka Vierendeelovým nosníkom môže byť budova vykonzolovaná, umožniť tak verejný priestor na prízemí a rozšíriť budovu smerom do výšky. Za predsadenými nosníkmi je sklená fasáda. Architektúra galérie kontrastuje okolitú zástavbu, ale presklenie, ktoré zrkadlí budovy stojace oproti, dostáva galériu aspoň do čiastočnej symbiózy s okolím.