Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Zuzana Lacková
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Yakob Meziani, PhD.

Koncept návrhu, filozofia

Základom pri koncipovaní môjho návrhu bolo vytvoriť priestor a objekt, ktorý nie len spája viacero funkcií v jednom objekte, ale tieto funkcie navzájom komunikujú a obohacujú jedna druhú. Reaguje na svoju polohu nárožia a dodáva mu nový charakter. Spája všetky okolité funkcie, komunikuje s okolím, prepája námestia, zelené parky a aktívne zapája obyvateľov do svojho konceptu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Návrh má prepojiť komunitné bývanie, administratívnu funkciu a v čo najväčšej miere do neho zapojiť zeleň. Ideou je vytvorenie priestranného, avšak jednoduchého a pohodlného polyfunkčného objektu s možnosťou pracovania, bývania a rekreácie v priestoroch bytovej časti objektu, na zelených terasách a vo vytvorenom vnútrobloku. Na rušnej križovatke, ktorá bude časom viac vyťažená bolo mojím cieľom vytvoriť objekt, ktorý bude dodávať nárožiu kľud a harmóniu. Stromy v blízkom parčíku dodávajú priestoru príjemný upokojujúci pocit, aj napriek svojej polohe a preto som sa rozhodla do svojho návrhu zakomponovať drevo a zeleň v čo najväčšej prijateľnej miere. Malá vegetácia na strechách je nie len vhodným využitím priestoru, no dodáva priestoru jasnosť a pocit kľudu. 

 

Urbanistické riešenie

Polyfunkčný dom je situovaný na nároží ulíc Záhradnícka a Karadžičova v mestskej časti Staré Mesto v Bratislave. Osadený je v juhovýchodnom rohu križovatky, na pozemku s rozlohou 897,61m2.  Svojou výškovou kompozíciou príjemne dotvára a rešpektuje už existujúcu okolitú zástavbu. Vo svojom návrhu som sa rozhodla o revitalizáciu celého urbanistického bloku, ktorý svojou vybavenosťou a formou nevyhovuje aktuálnym a rýchlo sa meniacim požiadavkám lokality a obyvateľov. Štruktúra navrhovaného bloku pokračuje formou výškovej dynamickej kompozície, ktorú reprezentuje nárožný objekt. Objekty vytvárajú dva samostatné vnútrobloky s parkom a verejnými priestormi. Navrhovaná polyfunkčná budova reaguje na požiadavky obyvateľov a pretavuje ich do aktívneho parteru s kaviarňou a inými prevádzkami reagujúcimi na aktuálne potreby okolia. Cez parter vedie menšia pasáž, ktorá prepája parčík na západnej strane Karadžičovej ulice s navrhovaným vnútroblokom. Polouzavretý vnútroblok s rozptylovou plochou tvorí chránený priestor a poloverejné priestranstvo, ktoré pozýva okoloidúcich do svojich brán. 

 

Architektonické riešenie: dispozícia a architektúra objektu

Objekt je navrhnutý ako polyfunkčný dom dvoch sekciách. Severná časť je riešená ako administratívna budova a južná časť je pavlačový bytový dom. Obe sekcie spája polyfunkčný parter s možnosťou prechodu do vnútrobloku cez menšiu pasáž. Parter je navrhnutý na Karadžičovej ulici, ktorá má ambíciu sa v budúcnosti stať novým bulvárom až k novovzniknutému susedstvu Nové Nivy. 

Koncept bytovej časti je tvorený polyfunkčným parterom s hlavným vstupom a 4 nadzemnými podlažiami. Obsahuje 9 bytových jednotiek. Na každom podlaží nad parterom sa nachádzajú 3 bytové jednotky situované na východnú stranu, kobky, technické priestory a spoločná miestnosť ako práčovňa, posilňovňa alebo študovňa. 

Vstup do administratívnej časti je riešený z ulice Karadžičova a obsahuje vstupnú halu s recepciou, vertikálne komunikačné jadro a kaviareň. Prevádzka občianskej vybavenosti v parteri má samostatný vstup. Samostatný vstup má taktiež kaviareň a je situovaný na Záhradníckej ulici pre umožnenie samostatného fungovania prevádzky. 

 

Základné bilancie objektu

Objekt obsahuje 9 bytových jednotiek v zložení: 3 byty 3-izbové (79,55m2 + 5,05m2) 4 dvojgarsónkové byty (39,66m2) a 2 mezonety (39,66m2 + 21,62m2).

Celková podlažná plocha stavby je 2915,91m2 pre nadzemné podlažia a 696,55m2 patrí podzemnému podlažiu 

Index zastavanosti je 0,62%.

Index podlažnej plochy je 3,25%