Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Adam Ležovič
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. J. Ilkovič, CSc.

Predmetom architektonickej štúdie je návrh polyfunkčnej budovy na nároźí  ulíc Karadžičova a Záhradnícka v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Návrh pozostáva z komplexného riešenie nárožia a blízkeho okolia medzi ulicami Karadžičova-Záhradnícka-Svätopluková-Koceľová a Bazová.

Navrhovaný objekt je desať podlažný s administratívnou, pobytovou a doplnkovou funkciou prenájmu priestorov charakteru obchodu a služieb. Súčasťou objektu sú aj podpivničené priestory technického zázemia budovy a automatický autozakladač prístupný z Bazovej ulice. Budova je rozdelená na dva funkčné celky ,každý so svojim vlastným vchodom a komunikačným jadrom. Geometria objektu vychádza z geometrie nárožia a polohy a natočenia parcely.Z toho vychádza pôdorysný tvar veĺkého tlačeného L pre uzatvorenie rohy križovatky.

Budova vo svojej zníženej časti naväzuje na výškovú niveletu okolia. Spolu s navrhovanými zmenami v zóne, zo severu opticky ohraničuje a uzatvára Záhradnícku ulicu. Nové riešenie poskytuje alternatívu v pohybe chodca cez novovzniknuté vnútrobloky medzi budovami. Týmto riešení sa taktiež zvyšuje podiel zelene na danej ploche a so zvýśenou kvalitou prostredia, resp. bývania v navrhnutej zástavbe.

Konštrukciu budovu tvorí kombinácia železobetónové skeletu a stenového systému. Konštrukčná výśka prvého nadzemného podlažia je 3500 mm, admin. časti 4200 mm a apartm. časti je 3000 mm. Strechy sú vegetačné s extenzívnou zeleňou. Stropy a schodiská sú monolitické železobetónové.

Vizuálne poňatie je tektonicky jednoduché. Fasáde dominujú veĺké zasklenia a čisté plochy rozbité farebnými lamelami. Západná fasáda ,pre porteby administratívnej činnosti, je zatienená systémom nepohyblivých lamiel s natočením oproti západo-južním slnečním lúčom. Priestory na tejto strane sú presvetlené zväčša odrazeným svetlom. Natočenie lamiel pavlačiach a terasách sú opačné pre lepšie dosvetlenie priestorov.

Severná ,administratívna časť, je päť podlažná, na prvom podlaží je vstupné lobby s recepciou. Na druhom poschodí je priestor prispôsobený pre účely styku zamestnacov a klientov. Zvyšné podlažia sú prispôsobené pre kancelársku prácu jednotlivcou a skupín.

Južná, apartmánová časť, je desať podlažná, tvorená súborom dvadsiatich štyroch jednoizbových a troch trojizbových mezonetových apartmánov na posledných podlažiach. Na každom podlaží sú tri pobytové jednotky s orientáciov na juh. Súčasťou apartmánou sú aj kryté balkóny s mobilnými tieniacimi prvkami. Vstupy sú prístupné z pavlače na severnom priečelí južnej časti. Doplnkom bývania sú aj komunitné priestory vertikálnych zelených terás na podlažiach osem až desať.