Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Martin Matuška
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. J. Ilkovič, CSc.

Navrhovaná požiarna zbrojnica typu 5 sa nachádza v Devínskej novej Vsi v Bratislave. Má za úlohu vyhovieť požiadavkám dokopy 28. ľuďom počas 24-hodinovej služby. Mojím cieľom bolo navrhnúť tvarom zaujímavú stanicu, ktorá bude domovom a zároveň pracoviskom pre niekoľko desiatok hasičov. Stanica ponúka nie len viacero aktivít a priestorov na trávenie voľného času ale aj miestnosti na rôzne prednášky určené pre verejnosť. Architektonický návrh vychádza z vysúvania blokov do strán, ktoré sú následne predelené výraznými mohutnými stenami polygonálneho tvaru. Tieto priestorové segmenty majú pripomínať tzv. požiarne steny, ktoré sú už dnes nevyhnutnou súčasťou v stavebníctve. Symboliku ohňa zas umocňujú fasádne panely z corténového plechu.