Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Alexejevič Muzafarov
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. F. Kalesný, PhD.

Hlavnou ideou bolo vytvorenie a začlenenie polyfunkčného domu, na pozemku bývlého prakoviska a umeleckej galérií. Tak tiež vytvorenie nového prakovania pre bývajúcich a ich návštevy. Vybudovanie parteru s predajňami, kde by sa vyskytoval hlavne predaj kníh a spločenských hier. Poskytnúť obyvaťeľom bytového domu dodatočné uložné priestory a poskytnúť im komunitný priestor a priestor na relax a oddych.