Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: Lucia Ňaňková
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. F. Kalesný, PhD.


Ciele návrhu 

Cieľom návrhu polyfunkčného domu bolo vytvoriť objekt , ktorý reaguje na zanedbanú funkciu ktorá chýba nie len v danej časti ale aj v rámci celého mesta a touto oblasťou je kultúra. Návrh reaguje na dané okolie ,kde sa snaží zapadnúť medzi okolitú zástavbu výškovým  aj architektonickým riešením.     


Lokalita 

Polyfunkčný bytový dom bol navrhnutý pre nárožie Karadičovej a Záhradníckej ulice v Starom meste v centre Bratislavy. Riešené územie sa nachádza v blízkosti hlavných dopravných uzlov –Račianského a Trnavského mýta , taktiež v blízkosti Krížnej ulice, ktorú chce mesto zrevitalizovať na atraktívnejší mestský bulvár. Zóna sa vyznačuje väčším množstvom školských zariadení a prevádzok rôznych funkcií.   V tesnej blízkosti územia sa nachádzajú bytové domy a autoservis na východnej strane od riešeného územia. 


Urbanistický kontext

Šesťpodlažný objekt bol navrhnutý podľa analýz výškovej zástavby kde reaguje na susedné objekty. Východnú fasáda domu spolupracuje s ďalším urbanistickým rozvojom oblasti. Pred objektom je vytvorený menší verejný priestor kde návrh predpokladá väčšie združovanie ľudí    

Architektonické riešenie 

Návrh najviac ovplyvnila úzka forma pozemku, kde objekt nadväzuje na tvar  a kopíruje danú líniu. Prízemie objektu tvorí priestor ateliéru a kaviareň, s prepojením na galériu ,ktorá sa nachádza o podlažie vyššie. Medzi ďalšie časti galérie patria aj priestory pre workshopy s maľbou a fotografiou. Poslednú časť polyfunkčného bytového domu tvoria byty ,ktoré začínajú na 4. nadzemnom podlaží.