Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Tereza Peťovská
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Pavol Korček, PhD.

SITUOVANIE 

Zadaný pozemok s rozlohou 892 m² sa nachádza v meste Bratislava na rozhraní mestských častí Staré mesto – Ružinov. Z troch strán ho lemujú ulice Záhradnícka, Karadžičova a Bazová. Je súčasťou urbanistického bloku, ktorý je z môjho pohľadu neucelený, menej atraktívny a chýba mu mestský charakter. Pozemok je situovaný na východnej strane bloku, kde sa nachádza aj svetelná križovatka. Dostupnosť mestskej hromadnej dopravy je výborná, nachádza sa tu viacero autobusových a trolejbusových zastávok. 

KONCEPT 

Hlavným cieľom návrhu je priniesť do zadanej časti mesta viac kultúry a zároveň vytvoriť objekt, ktorý by bol orientačným bodom pre okoloidúcich. V okolí sa nachádzajú strohé „krabicové“ objekty so subtílnou fasádou, ktoré majú horizontálny charakter a pôsobia jednotne. Keďže sa nachádzame takmer v centre mesta, v tejto časti chýba prvok, ktorý by túto subtílnosť aspoň trochu rozohral. 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

Urbanistický blok, na ktorom sa riešený pozemok nachádza, nemá takmer žiadny polyfunkčný parter. Pozdĺž Záhradníckej ulice (severnej časti bloku) navrhujem prevažne administratívne objekty s parterom. Vo východnej časti sa nachádzajú dva objekty, ktoré dopĺňajú chýbajúci parter, preto ich v návrhu ponechávam. Južná strana bloku, Bazová ulica, je menej rušná časť, kde navrhujem bytové objekty. Všetky okolité objekty vytvárajú rám. Vytvorený vnútroblok je naprieč prepojený novým chodníkom, ktorý prepája Bazovú a Jelačičovu ulicu. Takmer celý vnútroblok je prístupný len pre peších. Navrhujem v ňom menšie basketbalové ihrisko, detské ihrisko a menší výstavný pavilón. Celý vnútroblok je doplnený zeleňou a mestským mobiliáriom. Nachádza sa tu jedna pešia trasa v tvare polkruhu, ktorú pretínajú chodníky spájajúce východy z vnútrobloku. Vnútrobloková časť je komunitným centrom, kde sa stretávajú ľudia z okolitých objektov. Či už z administratívy alebo z bytoviek, priestor slúži na oddych a nadviazanie ľudských vzťahov. 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

Síce sa neďaleko nachádzajú vysoké budovy, v návrhu zachovávam pôvodnú horizontalitu mestskej časti. Preto navrhujem 7 podlažný objekt, doplnený vertikálnymi prvkami, ktoré nadväzujú na neďaleké vysoké objekty – CBC, VÚB, Twin City Tower. Prízemie rozdeľuje na dve časti priechodná pasáž, ktorou prechádzame do navrhovaného vnútrobloku. Popri Záhradníckej ulici je polyfunkčný parter s prenajímateľnými priestormi. Z Bazovej ulice navrhujem vstup do podzemného parkoviska, ktoré je riešené autozakladačom. Táto technológia je finančne náročnejšia, ale vyriešim dostatočný počet parkovacích miest a pohodlnejšie parkovanie. Na druhom podlaží sa v jednej časti nachádza výstavná hala, ktorá je prepojená s menšou kaviarňou. Priestor slúži na menšie výstavy, či rôzne alternatívne predstavenia. Druhú časť podlažia tvorí predajný priestor, kde sa prevažne predávajú vystavené diela. Tretie a štvrté podlažie slúži pre administratívu. Dokopy tu môžu sídliť tri firmy. Piate až siedme podlažie je určené výhradne pre študentov. Na piatom podlaží je situovaná knižnica so študovňami a chillout priestorom. Na šiestom a siedmom podlaží sú umiestnené internátne izby, orientované do vnútrobloku. Spojené sú spoločnou, presvetlenou chodbou. 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

Konštrukcia objektu je tvorená oceľobetónovým skeletovým systémom, ktorého sieť tvoria stĺpy so štvorcovým prierezom o rozmeroch 400 x 400 mm. Skelet je doplnený obvodovými stenami hrúbky 250 mm. Parter je prevažne presklený. Ako odkaz na okolité objekty, fasádu navrhujem subtílnu, z pohľadového betónu. Doplnená je hliníkovými oknami, ktoré majú vertikálny charakter. V dvoch častiach z východnej aj západnej strany sa nachádzajú 4 „zelené steny“ šírky 2400 mm. Sú tvorené z predsadených kvetináčov, z ktorých sa hortenzia popínavá ťahá po pevných oceľových lankách od druhého až po najvyššie podlažie. Pre objekt je veľmi výhodná na základe nízkych požiadaviek na údržbu a zároveň nezarastá do konštrukcií. Týmto spôsobom som chcela objekt oživiť a zároveň podčiarknuť vertikalitu navrhovaného objektu.