Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Sára Redajová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. M. Andráš, PhD.

Objekt v budúcej mestskej štruktúre je navrhovaný po celej ploche parcely. Objekt je osempodlažný s balkónmi a lódžiami na podlažiach 6 až 8. Celozasklenné plochy obvodového plášťa sú navrhované s nahodilým rastrom na podlažiach s administratívnou funkciou. Okná obytných podlaží sú orientované na všetky svetové strany a taktiež zrkadlia nahodilý raster nižšie položených podlaží. Stavba má podobné stvárnenie fasády ako okolité objekty. Spevnené komunikácie sú vyhotovené zo zámkových dlažieb či betónu a sú priamo napojené na verejnú cestnú
komunikáciu. Projekt by mal zrkadliť uličný obraz a stojace budovy v okolí parcely. Bez ohľadu na to, že sa jedná o novostavbu, nachádzame tu ombedzenia v rôznych formách. Medzi mnohé patrí aj dodržanie prísnej uličnej čiary na ulici Záhradnícka, kde sa parcela priamo opiera o už stojacu výstavbu. Bez ohľadu na skrytý potenciál tejto staršej výstavby, dojmy nie sú najšťastnejšie. Výšková analýza ukazuje, že v budúcnosti je v tejto oblasti
predikcia zvyšovať podlažnosť okolitých budov na úroveň budov, ktoré stoja na Nivách, teda výškový horizont dvadsiatich podlaží a viac. Samotný objekt by mal uzatvárať nárožie a zvýčiť atraktivitu novovznikajúcej mestskej štruktúry.