Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Vanessa Rýsová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. D. Končeková, PhD.

_návrh spočíva vo vytvorení polyfunkčného objektu na Karadžičovej ulici
v Bratislave. Hlavnou myšlienkou bolo vytvorenie polyfunkčného objektu
v business štvrti Bratislavy, ktoré bude plne slúžiť svojou funkčnou náplňou
obyvateľom danej lokality, ako aj zamestnancom v blízkosti.
_z analýz širších vzťahov vyplýva, že lokalita patrí k hlavným ťahom mesta
Bratislavy, a taktiež sa nachádza v tesnej blízkosti veľkých dopravných
kolapsov. Územie disponuje pomerne bohatou občianskou vybavenosťou.
Nachádzajú sa tu lekárne, potraviny, fitness centrum, drogérie a mnoho
ďalších náväzností, ktoré bolo pri navrhovaní potrebné zohľadniť.
_aktuálny stav prázdnej nevyužitej a ošarpanej parcely nevytvára podnet pre
príjemné vnímanie územia. Za zadanou parcelou sa nachádzajú ďalšie nie práve
príjemne pôsobiace objekty, a to v prevažnej miere garáže a iné budovy ako
aj nevyužívaná budova ministerstva vnútra SR.
_tieto podnety podnecujú k vytvoreniu polyfunkčného objektu, ktorý nebude
nijako znižovať vysokú úroveň, ktorá je v danej lokalite samozrejmosťou.

_veľmi dôležitá je forma akou objekt vystupuje, západná časť fasády je
rovnobežná s komunikáciou a zaoblenie na juhovýchodnej strane budovy reaguje
na vnútroblok ktorý po asanovaní bloku za pozemkom vznikne a navádza peších
na vstup rovnako, ako aj severná fasáda ktorá je svojou severovýchodnou
hranou pretiahnutá a prekrýva hmotu prvého nadzemného podlažia. Tento úkon
smeruje k vytvoreniu verejného priestoru s dostatočnou mierou intimity, pre
konanie akcií v exteriéri a do istej mieri aj v interiéri.

_funkčná náplň objektu sa delí na tri časti. Prvou funkciou sú
prenajímateľné priestory v parteri. Tu sa nachádzajú dva priestory pre
butiky a knižnica s libressom v nároží. Druhou funkciou je medicína, ktorá
je rozdelená na tri podlažia. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza
stomatológia, na treťom nadzemnom podlaží liečebná telesná výchova
a rehabilitačné procesy a na štvrtom nadzemnom podlaží sa nachádza podlažie
vyčlenené pre psychoterapiu, ktoré je mimoriadne dôležité pre danú business
lokalitu. Na piatom a šiestom nadzemnom podlaží sa nachádzajú byty,
z ktorých časť je jednopodlažných a časť mezonetových.

_konštrukciu objektu tvorí skeletový nosný systém s kruhovými a štvorcovým
stĺpmi. Fasáda je tvorená bielou omietkou a ťahokovovým panelovým systémom
upevneným na fasáde. Tento systém funguje aj ako tienenie kvôli veľkej miere
presklených plôch kvôli medicínskej funkčnej náplni.