Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Karolína Selnekovičová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. Končeková, PhD.

Polyfunkčný dom A+A sa nachádza na nároží karadžičovej a záhradníckej ulice.Dom v sebe spája funkcie potrebné pre život v okolí biznis centier, ktorých počty neustále rastú. Objekt funguje na princípe spojení dvoch hlavných funkcií ktorými sú administratíva a apartmánové ubytovanie, so spojením veľajších funkcií ktorými sú stravovanie a prenajímateľné priestory. Funkčnosť budovy spočíva v rozdelení apartmánovej a administratívnej časti na dva “rozdielne objekty” tzv. pravý a ľavý objekt ktorý však neustále tvoria jeden celok. Objekt je taktiež doplnený stravovacou funkciou - reštauráciou, ktorá je spojená s kaviarensko-barovou časťou. Súčasťou parteru sú takiež prenajímateľné priestory ktoré v sebe zahŕňajú skladové priestory, môžu slúžiť napríklad pre prevádzku potravín. Severná, administratívna časť sa vyznačuje pokojnosťou a pravidelnosťou zatiaľ čo prechodom do južnej, obytnej časti objektu prichádzame do uvoľnenejšieho a hravejšieho prostredia prispôsobenému pre pokojný život v centre mesta.