Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Paulína Slivková
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Michal Kacej

VÝCHODISKÁ NÁVRHU

Pozemok sa nachádza v centrálnej mestskej polohe v širšom centre mesta v časti Bratislava Nové Mesto. Tvar pozemku je úzky a nepravidelný a je situovaný na nároží medzi ulicami Záhradnícka, Karadžičova a Bazová. Pozemok je súčasťou a zároveň prednou hranou vnútrobloku, ktorý je dlhodobo neudržiavaný a preto sme sa v rámci ateliérovej skupiny dohodli považovať dané územie za brownfield a budovu navrhnúť tak, aby korešpondovala s novým, nami navrhnutým urbanizmom. Týmto spôsobom nám bolo umožnené sprístupniť budovy spredu aj zozadu a obohatiť tým architektonické riešenie.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Nový urbanizmus rozdeľuje doplnenú blokovú zástavbu na dve časti v snahe uvoľniť tvrdú mestskú štruktúru a vytvoriť „koridory“ medzi ulicami Karadžičova a Svätoplukova a ulicami Záhradnícka a Koceľova/Bazová, pričom je snaha dodržiavať osovú súmernosť. Urbanistické riešenie ráta s postupným oživením a novou zástavbou v tejto časti mesta, rovnako ako so vznikom plánovaných cyklotrás, ktoré ovplyvnili návrh urbanizmu ako aj návrh samotnej budovy. Blok bude pozostávať z prevažne administratívnych budov a občianskej vybavenosti, pričom do vnútrobloku sú orientované obytné časti budov alebo samostatné obytné budovy.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Riešená budova je vertikálne členená a funkčne sa delí na dve časti: administratívnu časť orientovanú do Karadžičovej ulice a obytnú časť orientovanú do vnútrobloku. Administratíva akoby „obaľuje“ bytovú časť a vytvára okolo nej tvar písmena „C.“ Toto obalenie sa prejavuje aj členením fasády a to vytváraním oblých kriviek, ktoré zároveň reagujú na potrebu rozšírenia uličného priestoru Karadžičovej ulice a nárožia medzi Karadžičovou a Záhradníckou. Na prvom nadzemnom podlaží je tvar budovy ustúpený smerom od Karadžičovej ulice a na ďalších podlažiach je budova vykonzolovaná smerom ku Karadžičovej ulici. Jednotlivé podlažia sú rôzne zaoblené a svojim prepojením vytvárajú príjemnú hru tvarov. V duchu zaoblení sa nesie aj koncept urbanizmu.

FUNKCIE

Z hľadiska funkčnej náplne obsahuje budova na 1. nadzemnom podlaží vstupy do administratívy a bytov, vstupy cez bicyklový parking a občiansku vybavenosť. Do nárožia budovy je orientovaná kaviareň s mezanínom. Druhé až siedme nadzemné podlažie prislúcha administratíve, pričom k druhému až šiestemu podlažiu administratívy prislúcha 6 podlaží bytov. Nachádza sa tu 18 garsónok a 6 trojizbových bytov. Každý byt má vlastnú loggiu. Siedme, najvyššie podlažie s pobytovou terasou je obsadené administratívou. Každé administratívne podlažie má vlastné zázemie a je riešené formou coworkingu. Dva vstupy do administratívy umožňujú jej rozdelenie pre dve alebo viacero firiem a tým zabezpečujú flexibilitu budúcim nájomníkom. Parkovanie pre byty aj administratívu je vyriešené moderným automatickým parkovacím systémom, ktorý dokáže obslúžiť 37 áut.

MATERIALITA NÁVRHU

Fasáda je prevetrávaná z GRC panelov, ktoré imitujú leštený kameň. Strešná konštrukcia je riešená formou  zelenej strechy s nízkym porastom, čím prispieva k tvorbe zeleného – ekologického mesta. Okná v administratíve sú riešené formou dvojskiel s takzvaným mikrotienením, čím zabraňujú prehrievaniu budovy.