Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Simona Suchánková
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Schleicher, PhD.

Pozemok nárožia ulíc Karadžicovej a Záhradníckej sa nachádza na atraktívnej rušnej križovatke. Celý blok je situovaný v obytnom prostredí na začiatku Ružinova, čím ponúka blízky a ľahký prístup do centra Bratislavy. Úzky a dlhý pozemok je obmedzený priliehajúcou občianskou budovou z vnútrobloku, s ktorou sa však do budúcna počíta s prestavbou. Preto filozofia návrhu polyfunkčnej budovy by nemala nijak zasahovať a obmedzovať priliehajúci pozemok a ponúknuť mu tak tiež možnosť na budúci rast.

Širšie okolie prechádza revitalizáciou a modernizáciou novými stavbami, popri však pôvodných budovách z čias bývalého režímu. Križovatka je pomerne pochmúrna, preto by potrebovala vniesť nový pestrý koncept do svojho prostredia.

Koncept návrhu by mal preto spĺňať jednoduchosť, nadčasovosť, dych nového v prostredí a odstrániť dojem starého a opusteného, ako je momentálne vnútroblok bývalého stajiska Artšrotu.

Hmota polyfunkčnej budovy sa odráža od geometrie parcely a odrazom susediacich bytových domov . Zatiaľ čo parter otvára svoje možnosti na socializáciu a prepojenie kultúry s oddychom, galerijná a administratívna časť budovy jasne kopíruje líniu parcely . Pre pocit odlíšenia bývania od polyfunkcie je vežová časť natočená v smere protiľahlých bytových domov, taktiež aj pre prístupnejší a férový výhľad severo-západných bytov na pestro rastúcu časť Bratislavy ako je okolie s Twin City a Skyparkom. Taktiež pre jasnejšie odlíšenia funkcie galérie od kancelárii sa atika v hmote galérie zvýšila a o difúzne presvetlenie galérie sa postará shedová strecha s mliečnym sklom. Pre lepší komfort a otvorenejší koncept v kanceláriach boli osadené veľkoformátové okná nie len do ulice, ale aj do dvora vnútrobloku.

Perforovanou fasádou s možnosťou ľubovoľného otvorenia a presvetlenia si obyvateľ alebo zamestnanec môže osvetliť tak svoje pracovné miesto alebo aj naopak - ubrať svetlo podľa vlastnej potreby. Fasáda tak vynikne najlepšie počas nočných hodín, kedy svetlo z interiéru jasne definuje perforovanosť a ani z diaľky nie je možne budovu na ároží prehliadnúť.