Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ján Ščury
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

Hlavný element pri tvorbe štúdie na polyfunkčný dom bola jeho  nárožná poloha .Toto miesto má veľký význam v rámci mestskej štruktúry , pretože tvorí jej najreprezentatívnejšiu časť a vytvára tak ráz celého bloku. Formovanie hmoty pozostávalo z hlavného gradujúceho elementu, ktorý sa transformoval do tvaru nárožia a vytvoril tak  pômyselný oblúk pripomínajúci luk. Ten akoby sa napínal a vystreloval do križovatky .

Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave , mestskej časti Staré mesto ,obklopený ulicami Záhradnícka (sever) , Karadžičova (západ) a Bazová (Juh). V jeho blízkosti sa nachádzajú viaceré parky a zelené plochy čo pridávajú miestu príjemnú atmosféru. Výška budov v okolí nie je konzistentná a pohybuje sa od 3 do 15 nadzemných podlaží. Vstup do objektu sa nachádza na troch stranách , zo severu sa vchádza do komunikačného jadra, ktoré je oddelené pre časť administratívnu a časť pre bývanie. Zo západu sa vstupuje do priestorov libressa. Prístup do podzemných garáži vedie z ulice Bazová a podzemné parkovanie tvorí 29 miest pre autá a 15 miest pre bicykle.

Základný tvar hmoty tvorí segmentový oblúk , ktorý bol dotvorený podľa tvaru pozemku. Postupné ustupovanie hmoty a gradovanie do vežovej časti vyústilo k tvorbe terás a v prízemí k vytvoreniu prechodnej pasáže popod budovu. Do tejto masy hmoty bol zakomponovaný vonkajší plášť , ktorý tvoria vertikálne tienidlá okolo celého nárožia . Svojím tvarom tak opticky oddeľujú administratívnu a bytovú časť a dotvárajú tak hmotovú časť. 

V objekte sa nachádzajú dva typy priestorov a to obytný a administratívny v počte 5 a 5 podlaží . Obe majú samostatnú vertikálnu komunikáciu so spoločným foyer a možnosťou občerstvenia pri vstupe. Na prízemí sa nachádza aj vstup do knižného priestoru libressa a vstup do podzemných garáži pomocou autovýťahu kde sa nachádza 29 parkovacích miest , kobky slúžiace pre byty a priestory na odkladanie bicyklov. Libresso tvorí na druhom poschodí priestranná kaviareň s terasou s nadväznosťou na galériu, ktorá sa nachádza na nároží . Na 3 NP sú advokátske kancelárie rozdelené do buniek s možnosťou flexibility na  úpravách. Na 4 NP  sú totožné kancelárie upravené k potrebám žurnalistov s priestrannou terasou na 5 poschodí slúžiacou na oddych a relaxáciu počas prestávok. Od 6 až po 10 podlažie začína obytná časť , ktorá pozostáva z piatich trojizbových a štyroch štvorizbových bytov. Každý z bytov má dve terasy  v štvorizbovom byte je ich orientácia na juh a v trojizbovom na východ . Šieste poschodie je výnimočné tým , že tvorí prechod medzi obytnou a administratívnou sekciou a okrem bytu je v ňom nadväznosť na  prislúchajúci fotoateliér a terasu smerujúcu na juh .

Základný nosný prvok tvorí skeletový systém s modulom 8,1 a 6 m a prievlakmi  na ktorom je položená predpätá doska pre možnosť vykonzolovania . Vertikálnu komunikáciu zabezpečujú dve hlavné a jedno prepojovacie schodisko . Tým napomáha 6 výťahov , štyri primárne slúžiace pre dopravu osôb , jeden zásobovací a ďalší pre bezbariérové prepojenie  libressa. TZB v podzemnej časti obsahuje kotolňu a strojovňu vzdušnej rekuperácie . Odpadové hospodárstvo je orientované pri vstupe do garáží riešené  pomocou polozapustených nádob na triedený odpad.