Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Alexandra Šipekyová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

Navrhovaný objekt je situovaný v Bratislave na nároží Karadžičovej  a Záhradníckej ulice, v časti Staré mesto. Jedná sa o polyfunkčnú budovu so siedmimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným. Cieľom návrhu  bolo navrhnúť objekt podporujúci a obohacujúci kvalitu susedstva, pričom bolo dôležité rešpektovať okolitú zástavbu.

Architektonicky je stavba riešená ako sústava blokov, z ktorých každý plní svoju funkciu a spolu vytvárajú funkčný architektonický celok. Typickým a  dominantným prvkom pre architektúru budovy sú oblúkové okná, ktoré  sú dotvárané vertikálnymi a horizontálnymi prvkami. Na fasáde budovy je použitá omietka bielej a bielosivej farby.

Pôdorys stavby má atypický tvar. Medzi hlavné funkcie objektu patrí  administratíva a bývanie. Ďalej objekt poskytuje prenajímateľné priestory a galériu prepojenú s kaviarňou. Na 1NP sa nachádzajú dva hlavné  vstupy do objektu – jeden prislúchajúci administratíve a druhý bývaniu.  Okrem hlavných vstupov sa tu nachádzajú tri prenajímateľné priestory, autovýťah a galéria, z ktorej je umožnený prístup na 2NP, kde sa nachádza druhá časť galérie prepojená s kaviarňou.

3-6NP predstavujú administratívne priestory a bývanie. Každá časť objektu má  vlastné komunikačné jadro. V časti bývania sa na každom podlaží nachádzajú  dva byty s otvorenou dispozíciou a plochou 41 – 45 m2 a tretí trojizbový byt  s celkovou plochou 81m2. Každý z bytov má vlastnú loggiu a kobky  nachádzajúce sa na 1PP.

Na 7NP sa nachádza prenajímateľný priestor, slúžiaci ako fotoateliér  a strešná terasa, na ktorú je umožnený prístup z administratívy a fotoateliéru.
Prístup na 1PP je zabezpečený vertikálnymi jadrami a autovýťahom,  ku ktorému je príjazd umožnený z Bazovej ulice. Parkovanie automobilov je riešené zakladačom. Okrem parkovacej plochy sa na 1PP nachádza aj domová vybavenosť a TZB.

Základy budovy sú tvorené železobetónovou vaňou. Konštrukčný systém  v budove je kombinovaný, stabilitu budovy zabezpečujú železobetónové  nosné steny a stĺpy. Konštrukčná výška prých dvoch podlaží je 3,8m, v časti bývania 3,1m a v administratívnej časti 3,3m. V obvodových konštrukciách sú navrhnuté  okná s hliníkovým rámovým profilom s tepelno – izolačným zasklením. Ochranu pred nežiadúcimi priamymi slnečnými lúčmi zabezpečujú interiérové žalúzie s možnosťou motorického ovládania.