Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Magdaléna Šlahorová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. L. Rollová, PhD.

Zadaním bol architektonický návrh polyfunkčného domu na pozemku, ktorý je situovaný na nároží ulíc Záhradnícka a Karadžičova v Bratislave. Samotná poloha pozemku je veľmi atraktívna, pretože je v blízkosti centra mesta. V okolí sa nachádza obľúbený obytný súbor 500 bytov a takisto aj novovznikajúce moderné susedstvo Nové Nivy.

Návrh polyfunkčného domu je prispôsobený moderným a súčasným požiadavkám. Riešenie návrhu nárožia môžeme poňať aj ako počiatok revitalizácie a prestavby celého bloku, ktorý svojou terajšou občianskou vybavenosťou a skladbou už nevyhovuje žiadanej lokalite širšieho centra. Návrh riešenia nárožia predpokladá budúcu prestavbu bloku a teda aj vedľajšieho pozemku. Súčasťou návrhu je aj návrh prípadného architektonického riešenia zástavby bloku, v ktorom by vznikol poloverejný priestor. Z vnútrobloku by bol prístup aj do navrhnutého polyfunkčného objektu, čomu je prispôsobené samotné fungovanie prevádzky.

Hlavným cieľom návrhu bolo splniť súčasné požiadavky priestorovej skladby a prevádzkových vzťahov. Tvar objektu sleduje uličnú čiaru, a tak uzatvára nárožie celého bloku s nadväznosťou na existujúcu okolitú zástavbu. Polyfunkčný dom je sedempodlažný, pričom sa v ňom nachádzajú obchodné prevádzky, priestory občianskej vybavenosti, administratívne priestory a byty.

Z hľadiska dopravy a parkovania automobilov je prístup do podzemných garáží riešený autovýťahom, z dôvodu veľkosti a netradičného tvaru pozemku, s vjazdom z Bazovej ulice. Podzemné parkovanie je na dvoch podzemných podlažiach s parkovacími miestami pre zdravotne ťažko postihnutých, pre automobily aj pre motocykle. Vzhľadom na vývoj v oblasti automobilov a čoraz väčšie využívanie elektromobilov sa v priestoroch garáže nachádzajú nabíjacie stanice. Parter polyfunkčného domu poskytuje služby kaviarne a kníhkupectva pre verejnosť.V súčasnosti sú lokality v centre mesta alebo jeho blízkosti veľmi žiadané a atraktívne najmä pre spoločnosti a firmy administratívnej činnosti. Na druhom až piatom nadzemnom podlaží sú navrhnuté administratívne priestory s možnosťou variabilného riešenia dispozície. Dizajnovým a funkčným prvkom v kancelárskych priestoroch open office je moderné riešenie uzatvárateľných boxov, ktoré ponúkajú väščie súkromie pri práci zamestnancov. Na šiestom a siedmom podlaží sú byty určené najmä pre administratívnych zamestnancov, ktorí musia za prácou cestovať alebo sú na služobnej ceste. Na každom z týchto dvoch podlaží je 9 bytov, z toho jedna garsónka, 7 dvojizbových bytov a jeden trojizbový byt.

Nosný konštrukčný systém tvorí stĺpový skelet založený na pätkách s modulom 8,1 m. Do jadra je umiestnené dvojramenné schodisko a výťah. Polyfunkčný dom spĺňa bezbariérové požiadavky. Vegetačná strecha reaguje na klimatické potreby, využíva sa slnečná energia.

Fasáda bielej farby sleduje nosný systém, pričom jej celkový vzhľad dopĺňajú drevené lamely. Podlažia bytov sú charakterizované fasádnym obkladom z kompozitného materiálu, ktorý vďaka prírodnému vzhľadu efektne dotvára exteriér.