Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Lucia Višváderová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. J. Bátor, PhD.

Cieľom práce bolo navrhnúť polyfunkčný objekt, ktorý by reagoval na atraktívnosť polohy nárožia Karadžičovej a Záhradníckej ulice, v centre hlavného mesta Bratislava, a reflektoval blízkosť centra mesta, novovznikajúceho susedstva Nové Nivy a pôvodnej bytovej zástavby spolu s revitalizovaným parkom v blízkosti. Architektúra a filozofia navrhovaného objektu by mala dopĺňať už existujúcu okolitú zástavbu, a tým poskytnúť riešenému urbanistickému konceptu vyššiu kvalitu. V súčasnosti je pozemok súčasťou bloku, ktorý už dlhšiu dobu svojou súčasnou skladbou a občianskou vybavenosťou nevyhovuje atraktívnej lokalite širšieho centra.


Urbanistický koncept

Pri tvorbe konceptu som sa  snažila využiť atraktívnu polohu nárožia a vytvoriť koncept, ktorý komunikuje s okolitým prostredím a ponúka priestor pre budúci rozvoj, ktorý vytvára potenciál pre nové spôsoby bývania. Kľúčovú úlohu v návrhu zohrala aj tesná blízkosť frekventovaného dopravného ťahu, preto bolo aj jedným z cieľov nájdenie rovnováhy medzi navrhovaným tvarom, ktorý by mal plniť akustickú stránku urbanistického návrhu a zároveň dosiahnuť jeho príjemné obytné merítko pre zabezpečenie komfortu bývania. Navrhovaný polyfunkčný dom je situovaný v západnej časti pozemku, vďaka čomu z opačnej strany pozemku vzniká vnútorný dvor, ktorý nadväzuje na revitalizovaný park, ktorý sa nachádza v blízkosti pozemku, a zároveň bude slúžiť novým obyvateľom pre oddych a relax. Kompozíciu navrhovaného polyfunkčného objektu tvoria dve výškovo a objemovo rozdielne bodové hmoty, ktoré sú navzájom prepojené polyfunkčným parterom v oblasti 1NP. Uvoľnenie napätia vzniká situovaní vyššej hmoty do nárožia križovatky ulíc Karadžičova a Bazová, čím zároveň dochádza ku gradácií, a tým aj k zvýrazneniu nárožia.

Koncept

Polyfunkčný dom tvoria dve hlavné vertikálne hmoty, ktoré jednoznačne vymedzujú funkcie jednotlivých hmôt. Hmota situovaná do hlavnej križovatky ulíc Karadžičova a Záhradnícka slúži ako ubytovanie apartmánového charakteru, určené pre ubytovanie doktorandov a hostí. Vo vyššej z hmôt sa nachádza ubytovanie internátneho charakteru. Všetky obytné podlažia sú doplnené o spoločné priestory share space, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v celkovom návrhu. Vertikálne hmoty sú prepojené polyfunkčným parterom, ktorý podchodom spája vnútorný dvor polyfunkčného domu a v oblasti druhého nadzemného podlažia slúži ako komunitná terasa.


Architektonicko - dispozičné riešenie

Prvé nadzemné podlažie slúži ako vstupné podlažie, a zároveň prepája rušnú ulicu s vnútorným dvorom polyfunkčného domu. Na prvom podlaží sa nachádzajú vstupné priestory lobby prepojené s kaviarňou, ktorá je situovaná do najfrekventovanejšej časti nárožia. V južnej časti prvého podlažia sa nachádza vstupný priestor do internátneho ubytovania, prenajímateľný priestor a autovýťah do podzemnej garáže s automatizovaným zakladačom a technickým zázemím. Vertikálne komunikácie sú situované, tak aby eliminovali nežiadúce vplyvy spôsobené nadmernou dopravou a severnou orientáciou. Druhé nadzemné podlažie slúži ako komunitné, nachádzajú sa tu priestory študovne, kuchynka, chill out zóna, priestory terasy, kde sa odohráva celý študentský život. Zvyšné podlažia slúžia ako obytné. Nachádzajú sa tu priestory študentských jednolôžkových izieb a študentské bývanie apartmánového charakteru. Všetky nadzemné podlažia od 2NP sú obohatené o komunitné priestory share space. Jednotlivé dispozície sú riešené flexibilne a variabilne, v prípade potreby je možné ich pretransformovať podľa potreby.