Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Monika Wesserlová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. J. Bátor, PhD.

Navrhnutý internát obklopuje intenzívna mestská zástavba, pričom zo západnej strany sa otvára príjemný pohľad na malý park s fontánou. Koncept rozdeľuje celistvú hmotu, pričom jedna vyrástla do výšky a druhá sa znížila a natočila. Tak na pozemku vznikajú verejné priestory spolu s možným prechodom popri štítovému múru.  Architektonické riešenie budov spočíva v rozdelení na poloverejné a privátne priestory. Fasáda nižšej budovy sa prirodzene otvára a je možné spoza ňu vidieť každodenný študentský život. Naopak tá vysoká je tvrdým dôrazom na križovatku. Navrhnutý internát je obohatený o prednáškovú miestnosť, kaviareň, malý študentský bar a tiež poloverejné priestory, ktoré tvoria miesta na varenie, odpočinok aj štúdium.